Агенција у медијима

Design image
Повратак на насловну страну

РТС - Како радници и послодавци могу да се помире

Отказ уговора о раду, остваривање права на годишњи одмор, исплате зараде, исплате отпремнине при одласку у пензију или јубиларне награде, дискриминација и злостављање на раду... Све су то случајеви којима се бави Агенција за мирно решавање радних спорова.

Прочитај цео текст на:

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3735003/kako-radnici-i-poslodavci-mogu-da-se-pomire.html