Агенција у медијима

РТС - Мобинг

Мобинг се као појам појављује последњих 20-ак година, али прави акценат на борбу против вршења агресије над запосленима тек треба да се догоди.

Прочитајте целу вест на:

https://www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/rts-2/5097185/mobing.html