Агенција у медијима

САНА ПРЕС - Мирно решавање радних спорова

У оквиру пројекта „Заједнички подухвати социјалних партнера за повећање видљивости института мирног решавања радних спорова“, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала је 31. маја радионицу у Новом Пазару.

Прочитајте целу вест на:

https://sanapress.info/2022/05/31/n-pazar-radionica-mirno-rjesavanje-radnih-sporova/