Агенција у медијима

РТС - Ко су чешћи злостављачи на раду – колеге или шефови

Злостављање на раду забрањено је Законом али се у пракси, ипак, дешава. Ивица Лазовић, директор Републичке агенцији за мирно решавање радних спорова, истиче да је мобинг чешћи од колега него од надређених и да се јавља у свим делатностима. Истакао је и да Агенција не утврђује да ли је постојало злостављање већ има за циљ да мири стране у поступку. У пракси се показало и да већина није спремна на помирење.

Прочитајте целу вест на: https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/4895897/mobing-sporovi-mirenje-zlostavljaci.html

Суботица Данас - Износ топлог оброка, зараде и прековременог рада најчешћи проблем запослених

Повећање износа топлог оброка, зарада на основу тренутне инфлације и исплата прековремено одрађених сати, па и услови рада у погонима или канцеларијама највише током летњих месеци су најчешћи проблеми са којима се запослени обраћају Савезу самосталних синдиката града Суботице. Тим поводом, одржан је округли сто на тему мирног решавања радних спорова посредством републичке Агенције за мирно решавање радних спорова, чији представници су посетили Суботицу како би представили свој рад и начин на који могу да пруже помоћ свима који имају одређене проблеме са послодавцима или компанијама у којима су запослени.

Прочитајте целу вест на: https://www.suboticadanas.rs/drustvo/iznos-toplog-obroka-zarade-i-prekovremenog-rada-najcesci-problem-zaposlenih-u-subotici/

Танјуг ТВ - Мирно решавање радних спорова

САНА ПРЕС - Мирно решавање радних спорова

У оквиру пројекта „Заједнички подухвати социјалних партнера за повећање видљивости института мирног решавања радних спорова“, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова одржала је 31. маја радионицу у Новом Пазару.

Прочитајте целу вест на: https://sanapress.info/2022/05/31/n-pazar-radionica-mirno-rjesavanje-radnih-sporova/

САНА ПРЕС - Радионица о мирном решавању радних спорова (ВИДЕО)

РТВ Врање - Бесплатно, брзо и ефикасно решавање радних спорова

РТВ Сантос - Одржана радионица "Мирно решавање радних спорова у пракси"

ТВ Вести - Предности покретања поступка пред Агенцијом

РТВ - Министарство рада подржава ширење мреже миритеља и арбитара

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања подржало је идеју да се прошири мрежа миритеља и арбитара на територији целе Републике Србије, истакла је ресорна министарка Дарија Кисић на отварању прве интерактивне обуке миритеља и арбитара у 2022. години.

Прочитајте целу вест на: https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/ministarstvo-rada-podrzava-sirenje-mreze-miritelja-i-arbitara_1325405.html

ТВ Вести - Могућности решавања радног спора мирним путем