Активности

Објављен Јавни оглас за избор миритеља и арбитара

27. 10. 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је дана 27. октобра 2021. године у „Службеном гласнику“ број 101 објавила Jавни оглас за избор миритеља и арбитара.

На јавни оглас могу се пријавити сви кандидати који испуњавају услове који су наведени у позиву.

Кандидати који су уписани у Именик миритеља и арбитара достављају само пријаву са биографијом, док ће потврду о неосуђиваности прибавити Агенција.

Изјаву којом се даје сагласност Агенцији да може прибавити податке о којима се води службена евиденција можете преузети ОВДЕ.

Рок за пријаву на Јавни оглас је 12.11.2021. године.