Активности

Заштита радних права доступнија грађанима Крагујевца након потписивања споразума са Канцеларијом локалног омбудсмана

17. 01. 2024.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова потписала је у среду, 17. јануара 2024. године Споразум о сарадњи са Локалним обудсманом Града Крагујевца. Споразум су потписали др Ивица Лазовић директор Агенције и Јелена Миливојевић локални омбудсман Града Крагујевца. Потписивању су присуствовали и Мирослав Петрашиновић, члан Привременог органа Крагујевца и Гордана Дамњановић, члан комисије Привременог органа.

Овом приликом господин Лазовић је напоменуо да је веома значајно успоставити сарадњу између државних органа како би се на што бољи и ефикаснији начин одгорило потребама грађана. Он је истакао да би поступци мирног решавања радних спорова требало више да се промовишу и приближе грађанима, јер их запослени још увек не препознају довољно. Када запослени имају радни спор они по правилу иду на суд, а мало ко користи алтернативне методе као што су мирење и арбитража. У наставку, др Лазовић је упознао пристутне са радом и надлежностима Агеније и указао на предности које мирно решавање радних спорова носи у односу на судски поступак.

Локални омбудсман Града Крагујевца Јелена Миливојевић је истакла да су радни спорови изузетно заступљени у крагујевачкој судској пракси, поготово у јавном сектору, и да грађане треба усмеравати ка алтернативним методама решавања радних спорова, чему ће овај споразум допринети.

На крају, велики број присутних преставника синдиката и запослених у локалним предузећима били су у прилици да поставе питања и реше све недоумице у вези покретања и вођења поступка пред Агенцијом.