Активности

Упознај правне институције на прав(н)и начин

12. 10. 2022.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова угостила је, 12. октобра, студенте Правног факултета Универзитета у Београду. Посета је организована у сарадњи Агенције и Студентске организације за међународну сарадњу (САМС), а у оквиру пројекта ,, Упознај правне институције на прав(н)и начин''.

У оквиру потписаног Споразума о сарадњи сa Правним факултетом Универзитета у Београду, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова годинама организује различите облике сарадње, а Споразум о сарадњи има потписан и са Правним факултетом Универзитета у Нишу.

Циљ пројекта ,, Упознај правне институције на прав(н)и начин ’’ је упознавање студената са професијама и занимањима које могу обављати након завршених ОАС и оснаживање младих студената права за тржиште рада.

Кроз посету Агенцији студенти су били у прилици да се упознају са радом и надлежностима Агенције, да сазнају који су то професионални изазови са којима се запослени суочавају и да сагледају бенефите које мирно решавање радних спорова са собом носи.

Са позицијом Агенције у систему државне управе, њеном оснивању и надлежностима, правцима деловања и досадашњим показатељима рада, студенте је упознао директор Агенције, др Ивица Лазовић. Овом приликом он је указао на све специфичности које рад у Агенцији са собом носи. Такође, господин Лазовић је упознао студенте са предностима које покретање и вођење поступка пред Агенцијом постоје у односу на вођење поступка пред судом.

Студенти су били у прилици да се упознају са примерима из праксе решавања како индивидуалних тако и колективних радних спорова које је представила Драгана Андоновска, руководилац групе за правне и стручне послове Агенције.

У наставку, посетиоци су могли да постављају питања и учествују у дискусији.