Активности

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања посетио Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова и СОС мобинг линију

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин посетио је 29. априла 2016. године Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова и СОС мобинг линију и изнео је став да министарство настоји да у свим својим сегментима рада буде на услузи кориснику, било да је реч о ПИО фонд-у, Националној агенцији за запошљавање […]

Опширније

Пoчела са радом Радна група за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова

19. априла 2016. године, у Клубу посланика у Београду одржан је први састанак Радне групе за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова. На иницијативу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, је формирало Радну групу за припрему Нацрта закона о […]

Опширније

Потписан Споразум о сарадњи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Службе за управљање кадровима

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Служба за управљавње кадровима су 17. марта 2016. године потписали Споразум о сарадњи, којим је омогућено миритељима и арбитрима да се додатно усавршавају у областима од значаја за институт мирног решавања радних спорова. Учествовањем у обукама, које спроводи Служба за управљање кадровима, Републичка агенција за мирно решавање […]

Опширније

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова

Република СрбијаРЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНОРЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и […]

Опширније

Први интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години

Први интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 25. марта 2016. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати Србија. Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за […]

Опширније