Активности

Социјално-економски савет Републике Србије – Извештај о раду Агенције

На 68. редовној седници Социјално-економског савета Републике Србије, у уторак 18. априла 2017. године разматрао је Извештај о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2016. годину. Законом о мирном решавању радних спорова прописано је да Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на захтев социјално-економског савета основаног за територију Републике Србије доставља […]

Опширније

Управа ЈП „Пошта Србије“ прихватила мирно решавање радног спора

Управа у Јавном предузећу „Пошта Србије“ је дала сагласност да колективни радни спор са Синдикатом ПТТ Србије поводом штрајка решава мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова и сагласила се са предлогом синдиката да миритељ буде доц. др Бојан Урдаревић. Синдикат ПТТ Србије покренуо је поступак мирења пред Републичком агенцијом […]

Опширније

Први интерактивни семинар у 2017. години

Први интерактивни семинар за миритеље и арбитаре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2017. години, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 10. марта 2017. године, са почетком у 10 часова, у Београду у Палати „Србија“. Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара у области дискриминације и […]

Опширније

Мирно решавање радних спорова у ЈКП Пут Нови Сад

Управа у Јавно комуналном предузећу Пут Нови Сад је донела одлуку да радне спорове са запосленим, поводом исплате јубиларних награда и исплате регреса за претходни период, решавају мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Овом одлуком у потпуности је поступљено у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу […]

Опширније

Јавни конкурс за попуњавање положаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДАСлужба за управљање кадровима На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и […]

Опширније