Контакт

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
Адреса: Македонска бр.4, 11000 Београд
телефон/факс: 011/3131-416; 011/3131-418
Пиб: 103670051
Матични број: 17595610
мејл: kabinet@ramrrs.gov.rs

Зграда нема обезбеђен прилаз за особе са инвалидитетом. Молимо вас да се обратите портиру у приземљу зграде, који ће позвати неког од службеника агенције да дође до вас.

Директор

Миле Радивојевић
телефон: 011/3131-418
мејл: kabinet@ramrrs.gov.rs

Заменик директора

мр Ивица Лазовић
телефон: 011/3131-418
мејл: kabinet@ramrrs.gov.rs

Правна служба:

Олга Кићановић, самостални саветник
телефон: 011/3131-417
мејл: olga.kicanovic@ramrrs.gov.rs

Драгана Андоновска, млађи сарадник
телефон: 011/3131-417
мејл: dragana.andonovska@ramrrs.gov.rs

Финансијска служба:

Марина Чукановић, млађи сарадник
телефон: 011/3149-838
мејл: mcukanovic@ramrrs.gov.rs

Јелена Видојевић, млађи сарадник
телефон:011/3149-838
мејл:jvidojevic@ramrrs.gov.rs