Aktivnosti

Agencija prva institucija u Srbiji koja je dobila prestižni sertifikat o potvrdi kvaliteta - CAF efikasan korisnik

20. 11. 2023.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, 3. novembra 2023. godine, dodeljen je prestižni sertifikat o potvrdi kvaliteta CAF efikasan korisnik (CAF Effective User) kao prvoj instituciji u Republici Srbiji koja je ispunila propisane standarde kvaliteta.

Sertifikat je dodeljen od strane Regionalnog centra za menadžment kvaliteta koji je deo Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA). Regionalna škola za javnu upravu je zajednička organizacija zemalja Zapadnog Balkana i EU, osnovana sa ciljem saradnje i unapređenja javnih administracija kao pouzdanog i efikasnog servisa za građane i privredu, pogotovo u procesu pristupanja EU.

Ovim sertifikatom odato je priznanje Agenciji za posvećenost u postizanju izvrsnosti poslovnih procesa, unapređenju kvaliteta rada i pružanja usluga građanima i privredi.

Zajednički okvir za procenu ili skraćeno CAF (od Common Assessment Framework) je posebno prilagođen EU model upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. To je alat za samoprocenu koji se zajedno koristi od strane rukovodstva i zaposlenih kako bi analizirali i prepoznali svoje snage i oblasti za unapređenje. Konačni cilj je postizanje izvrsnih rezultata i uticaja na korisnike, građane i društvo.

Upravljanje kvalitetom se sprovedi u Agenciji od 2022. godine na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i EU projekta „Podrška reformi javne uprave“.

Nakon uspostavljanja CAF modela upravljanja kvalitetom i njegove uspešne primene, Agencija se obratila Regionalnom centru za menadžment kvaliteta ReSPA sa zahtevom za procenu i sertifikaciju. Nakon postupka eksternog CAF procenjivanja od strane međunarodne komisije (tzv. PEF postupak), Regionalna škola za javnu administraciju (ReSPA) je odlučila da podrži preporuke nezavisnih procenitelja (EFAC-a) da se Agenciji dodeli ovo prestižno priznanje. Ovaj sertifikat se dodeljuje na tri godine, prema podacima Evropskog instituta za javnu upravu (EIPA), CAF sistem kvaliteta ima samo oko 4000 organizacija u celom svetu.

Agencija je ponosna što je prva u Srbiji dobila ovo prestižno priznanje koje nas ujedno obavezuje na kontinuirani rad na unapređenju usluga korisnicima. Primena CAF modela nam je ukazala na to koje su oblasti za unapređenje i dala alate za njihovo poboljšanje, ali i omogućila da identifikujemo snage kojima institucija raspolaže.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova stiče pravo na korišćenje posebne nalepnice i logoa „CAF Effective User, CAF Excellence label“, a svečana predaja sertifikata od strane ReSPA biće organizovana naknadno.

Komplatan izveštaj možete pogledati OVDE