Korisne informacije

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Javne rasprave

24. 04. 2018.

Obaveštenja o javnim raspravama iz delokruga rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

  1. Program javne rasprave o Nacrtu zakona o štrajku
  2. Nacrt zakona o štrajku