Miritelji i arbitri

Design image
Povratak na naslovnu stranu
Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

141

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

166

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

jasmina.cuturilo@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-417

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

167

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

jasna.vesic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011-3131-417

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

132

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

jasna.lazovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

164

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

jelena.gluscevic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-417

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

110

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

162

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

jesenka.cvoro@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-416

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

142

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

jovica.raseta@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

109

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

208

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Elektronska pošta

aleksandar.antic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

156

Datum rešenja upisa u imenik

04. 09. 2016.

Broj rešenja upisa u imenik

119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Datum prestanka važenja mandata

04. 09. 2020.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

111

Datum rešenja upisa u imenik

26. 11. 2013.

Broj rešenja upisa u imenik

112 – 01 – 4 / 2013 – 01

Datum prestanka važenja mandata

26. 11. 2017.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

161

Datum rešenja upisa u imenik

04. 09. 2016.

Elektronska pošta

ankica.kurjacki@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Datum prestanka važenja mandata

04. 09. 2020.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

205

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Elektronska pošta

biljana.drakula@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

101

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

bojan.urdarevic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

155

Datum rešenja upisa u imenik

04. 09. 2016.

Elektronska pošta

bojana.potezica@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Datum prestanka važenja mandata

04. 09. 2020.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

200

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

128

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

vera.kondic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

126

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

verica.hrncjar@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

168

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

vesna.stojanovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011-3131-417

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

206

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Elektronska pošta

vijoleta.palic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

137

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

vladimir.matic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

134

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

goran.obradovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

204

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Elektronska pošta

gorica.milosevic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

201

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

106

Datum rešenja upisa u imenik

19. 06. 2012.

Elektronska pošta

danilo.roncevic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

112 – 01 – 6 / 2012 – 01

Datum prestanka važenja mandata

08. 05. 2020.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

136

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

102

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

danka.jacimovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

169

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

denis.muric@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

3131-417

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

206

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Elektronska pošta

dejan.milic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

119

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

202

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Elektronska pošta

dragana.jovanovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

105

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

dragana.miletic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

158

Datum rešenja upisa u imenik

04. 09. 2016.

Elektronska pošta

drasko.velickovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Datum prestanka važenja mandata

04. 09. 2020.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

139

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

еmila.spasojevic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

203

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Elektronska pošta

zarko.kovacevic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

138

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

zoran.radulovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

108

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

zorica.radovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

113

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

igor.kokanovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

143

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

katarina.nikolic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

159

Datum rešenja upisa u imenik

04. 09. 2016.

Elektronska pošta

kristina.blazic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Datum prestanka važenja mandata

04. 09. 2020.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

125

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

maja.krivokapic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

165

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

milan.krstic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011-3131-417

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

135

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

124

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

milos.stanojcic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

209

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Elektronska pošta

milos.stevovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

116

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

milun.petkovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

163

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011-3131-417

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

144

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

miljko.valjarevic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

145

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

nada.crnja@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

157

Datum rešenja upisa u imenik

04. 09. 2016.

Broj rešenja upisa u imenik

119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Datum prestanka važenja mandata

04. 09. 2020.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

146

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

natasa.zavodja@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

122

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

predrag.petrovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

207

Datum rešenja upisa u imenik

09. 07. 2019.

Elektronska pošta

predrag.plavkic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-6/2019-01

Datum prestanka važenja mandata

09. 07. 2023.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

1000000

Datum rešenja upisa u imenik

27. 12. 2020.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-19/2020-01

Datum prestanka važenja mandata

27. 12. 2024.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

129

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

radmila.simovic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

127

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

154

Datum rešenja upisa u imenik

04. 09. 2016.

Elektronska pošta

ruzica.erceg@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119 – 01 – 9 / 2016 – 01

Datum prestanka važenja mandata

04. 09. 2020.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

115

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

senad.jasarevic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

103

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

sladjana.andric@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj

Broj identifikacionog dokumenta

117

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

sladjana.gligoric@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

107

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

petrovic.sladjana@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

131

Datum rešenja upisa u imenik

23. 11. 2017.

Elektronska pošta

snezana.bozic@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

119-01-11/2017-01

Datum prestanka važenja mandata

23. 11. 2021.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Miritelj i аrbitar

Broj identifikacionog dokumenta

112

Datum rešenja upisa u imenik

19. 06. 2012.

Elektronska pošta

srdjan.dobrica@ramrrs.gov.rs

Broj rešenja upisa u imenik

112 – 01 – 6 / 2012 – 01

Datum prestanka važenja mandata

04. 09. 2020.

Telefon

011/3131-418

Adresa

Makedonska br. 4, 11000 Beograd

Više informacija

Za miritelja i arbitra može da bude izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti radnih odnosa;

3) da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova;

4) da je dostojno dužnosti miritelja, odnosno arbitra.

Za arbitra može biti izabrano lice koje pored uslova iz stava 1. ovog člana, ima položen pravosudni ispit ili je redovni profesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta.

Izbor miritelja i arbitara vrši se putem javnog oglasa koji objavljuje Agencija.

Izbor između prijavljenih kandidata vrši Komisija za izbor miritelja i arbitara.

Komisiju čine dva predstavnika Vlade, dva predstavnika reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije i dva predstavnika reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

Predstavnike Vlade imenuje Vlada, a predstavnike sindikata i udruženja poslodavaca imenuje socijalno-ekonomski savet osnovan za teritoriju Republike Srbije, na predlog reprezentativnih sindikata i reprezentativnih udruženja poslodavaca – Komisija bira predsednika iz reda svojih članova.

Odluku o izboru miritelja i arbitara Komisija donosi u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka se smatra donetom ako za nju glasa dvotrećinska većina članova Komisije.

Odluka je konačna i protiv nje može da se pokrene upravni spor, u skladu sa zakonom.

Miritelj i arbitar su dužni da postupaju savesno i po svom najboljem znanju, u cilju rešavanja spora između strana u sporu.

Miritelj i arbitar su dužni da se stručno usavršavaju.

Miritelj i arbitar se biraju na četiri godine i mogu biti ponovo izabrani.

Rok se računa od dana konačnosti odluke o izboru.

Strana u sporu može direktoru Agencije da podnese zahtev za izuzeće miritelja, odnosno arbitra, i to:

  1. ako zastupa neku od strana u sporu, ili je u poslednjih pet godina zastupao neku od strana u sporu;
  2. ako je srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena neke od strana u sporu, odnosno ako je bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena neke od strana u sporu;
  3. ako je u radnom ili članskom odnosu sa nekom od strana u sporu ili je takav odnos postojao u poslednje dve godine;
  4. ako je povezan sa stranama u sporu na bilo koji drugi način koji bi mogao da utiče na njegovu nepristrasnost.

Miritelj i arbitar po službenoj dužnosti vode računa o razlozima za izuzeće u toku postupka i dužni su da o njima obaveste direktora Agencije.

Direktor Agencije odlučuje o izuzeću miritelja i arbitra po obaveštenju miritelja, odnosno arbitra i na zahtev strane u sporu, u roku od osam dana od saznanja za postojanje razloga za izuzeće.

U slučaju izuzeća postupak mirnog rešavanja radnog spora nastavlja se izborom novog miritelja, odnosno arbitra u skladu sa ovim zakonom.