Pitajte Agenciju

Pitanje možete postaviti slanjem elektronske pošte na kabinet@ramrrs.gov.rs, ili upotrebom formulara na dnu ove stranice.

Pitanje možete postaviti i slanjem SMS poruke na br. 064/89-000-76. Pored postavljenog pitanja, u sadržaju SMS poruke potrebno je navesti vašu elektronsku poštu ili poštansku adresu, na koju će agencija u najkraćem roku dostaviti odgovor.

Vaše predloge i sugestije za unapređenje rada Agencije možete poslati klikom na Predlozi i sugestije.

Za ocenu vašeg zadovoljstva radom Agencije i miritelja/arbitara molimo vas popunite Anketu.

Vaše pitanje: