Aktivnosti

20. Oktobar 2021.

U JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu vođen je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje. Ovaj postupak je pokrenut na inicijativu UGS „Nezavisnost“ JKP „Novosadska toplana“.

Za postupajuću miriteljku je određena dr Jelena Gluščević, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. U postupku su održane tri rasprave nakon čega je usaglašena zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisale zajedničku preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena od strane Odbora za mirenje.

Poslodavac i zaposleni u JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu su još jednom u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja.

08. Oktobar 2021.

Trodnevna godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, održana je u Beogradu od 6. do 8 oktobra.

Konferenciji su prisustvovali direktori agencija i drugih tela za mirno rešavanje radnih sporova i miritelji i arbitri iz Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Republike Severne Makedonije, Albanije, Republike Srpske (BiH), Mađarske i Republike Srbije.

Konferenciju je otvorila pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Sandra Grujičić, koja je istakla da je rešavanje radnih sporova na miran način metodama mirenja i arbitraže veliki civilizacijski iskorak i da je kultura dijaloga, tolerancije, kompromisa i razumevanja velika vrednost sama po sebi u svim oblastima ljudskog rada, a posebno u odnosima između radnika, poslodavaca i države.

Regionalna konferencija okupila je više od 30 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana uz fokus na temu unapređenja institucija za mirno rešavanje radnih sporova kroz poređenje ostvarenih performansi i sistema za vođenje postupaka.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije dr Ivica Lazović je govorio o efektima izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i daljim potrebama za poboljšanjem, a takođe je predstavio svim učesnicima iz regiona prednosti informacionog sistema za vođenje postupaka koji postoji jedino u našoj zemlji.

Ceo događaj je organizovan kao deo projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) koji predstavlja regionalni trogodišnji projekat finansiran sredstvima Evropske unije, a implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Regionalnog saveta za saradnju.

Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

08. Oktobar 2021.

U okviru konferencije Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova održana su dva specijalizovana jednodnevna treninga „Veštine za rešavanje radnih sporova“ 7. i 8. oktobra 2021. godine.

Treninge su realizovali treneri Međunarodnog centra Međunarodne organizacije rada za obuku iz Torina, Silvan Bafi i Piter Harvud. Silvan Bafi je edukator u Međunarodnom centru za obuku MOR –a, dok je Piter Harvud bio dugogodišnji glavni miritelj britanske Službe za savetovanje, mirenje i arbiražu (acas.ogr.uk). Pitrer Harvud je podelio svoje dugogodišnje iskustvo sa miriteljima i arbitrima kroz razgovor o stvaranju odnosa i empatije, identifikaciju prepreka, institucionalnih prepreka i razmenu praksi. Segment obuke je bio posvećen i radu sa predrasudama i pretpostavkama, kao i ulozi institucija u radu sa stranama i miriteljima na delotvoran način u rešavanju sporova.

Obuka je bila interaktivna uz grupne vežbe i razgovor sa puno otvorenih pitanja i imaće svoj nastavak za sve miritelje i arbitre Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova naredne godine.

29. Septembar 2021.

U Beogradu će se od 6. do 8. oktobra 2021. godine održati Regionalna konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u okviru projekta Međunarodne organizacije rada i Evropske komisije ESAP 2 (Employment and Social Affairs Platform), uz učešće zemalja iz šireg regiona (Bugarska, Rumunija, Crna Gora, Republika Srpska (BiH), Republika Severna Makedonija, Albanija i Mađarska).

Regionalna godišnja konferencija agencija za mirno rešavanje radnih sporova je najznačajniji događaj u ovoj oblasti i predstavlja nastavak koordinirane saradnje između zemalja potpisnica Memoranduma o razumevanju i saradnji na prevenciji i rešavanju radnih sporova. Na Regionalnoj godišnjoj konferenciji će se obrađivati mnoge važne teme, kao što je sistem za unapređenje performansi miritelja i arbitara, korišćenje sistema za upravljanja predmetima i povećanje efikasnosti i mogućnostima za poboljšanje.

U okviru Konferencije će se za miritelje i arbitre održati dva specijalna jednodnevna treninga „Veštine za rešavanje radnih sporova“. Treninge će realizovati Međunarodni centar za obuku iz Torina, koji je specijalizovani trening centar Međunarodne organizacije rada.

Značaj ove konferencije je u tome što predstavlja događaj koji će okupiti eksperte iz celog regiona i što će stvoriti uslove za intezivniju saradnju i omogućiti neposrednu razmenu relevantnih iskustava, informacija i primera dobre prakse.

21. Septembar 2021.

XXIII stručno-naučno savetovanje Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje, održano je na Zlatiboru od 15. do 18. septembra 2021 godine, sa osnovnom temom savetovanja “Izazovi savremenog radnog zakonodavstva”. Savetovanje su otvorili prof. dr Predrag Jovanović predsednik Udruženja, Jovan Protić, predstavnik Međunarodne organizacije rada i dr Ivica Lazović, direktor Agencije, a specijalni gost na otvaranju je bila prof. dr Darija Kisić Tepavčević kao prvi resorni ministar koji je posetio ovo savetovanje.

Prof. dr Kisić Tepavčević je naglasila da je doprinos Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje od velikog značaja za unapređenje radnih i socijalnih prava, o čemu svedoči i tradicija od 23 godine postojanja i rada i izrazila punu podršku radu Udruženja. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja spremno je za sve izazove kada je u pitanju radno pravo, a saradnja sa strukom je od velikog značaja u prevazilaženju tih izazova, istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević. U radu Međunarodnog savetovanja Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije učestvovala je i pomoćnica ministra u Sektoru za rad i zapošljavanje prof. dr Sandra Grujičić.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović je izložio referat o izazovima za radno zakonodavstvo u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova u kome je naglasio veliki značaj da bude prepoznata mogućnost za mirno rešavanje radnih sporova u novim propisima kojima se uređuju različite oblasti vezane za rad, kao što je štrajk ili sezonski rad. Takođe, istaknuta je i mogućnost daljeg unapređenja pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova kroz unapređenje važećih zakonskih rešenja u pogledu uvođenja dvostepenosti u postupke, obaveznosti i posredovanja kao metode za rešavanje radnih sporova.

Tematske oblasti Savetovanja pokrile su celokupnu materiju radnog prava kroz prizmu svih radnopravnih instituta i prakse u rešavanju radnih sporova (sudski i vansudski metodi). Referenti, moderatori i drgi nosioci aktivnosti bili su ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva (profesori radnog prava sa svih naših univerziteta kao i sa prestižnih univerziteta u regionu, eminentne sudije sa svih sudskih instanci, eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata, drugi stručnjaci angažovani u državnim ustanovama i organima, reprezentativnim sindikalnim organizacijama, arbitri i miritelji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, advokati i drugi).

10. Septembar 2021.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u Opštoj bolnici „Sveti Luka“ u Smederevu rešen je potpisivanjem zajedničkog Sporazuma strana u sporu. Kolektivni radni spor je pokrenut oko primene Posebnog kolektivnog ugovora. Za postupajućeg miritelja je određen Predrag Plavkić.

Posle pet rasprava potpisana je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a na osnovu nje i Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora (koji postaje deo kolektivnog ugovora), a kojim je postignuta saglasnost oko svih spornih pitanja. Poslodavac u OB „Sveti Luka“ i sindikati – Sindikat „Sloga“ OB „Sveti Luka“, Sindikat medicinskih sestara i tehničara OB „Sveti Luka“ i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti OB „Sveti Luka“u Smederevu još jednom su pokazali kako se može kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

06. Avgust 2021.

U JKP „Infostan tehnologije“ u Beogradu, u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, a koji je pokrenut na predlog Sindikata Sloga JKP „Infostan tehnologije“, postupajuća miriteljka Slađana Andrić je donela preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su oprečna mišnjenja po pitanju nastalog spora. Nakon dve rasprave i sumiranih predloga za moguće prevazilaženje postojeće situacije, zahtevana je preporuka od strane miriteljke o rešenju spora. Miriteljka je donela preporuku kojom upućuje strane na dalji dijalog, da se razmotre i preispitaju zahtevi predstavnika sindikata i da se sva sporna pitanja rešavaju mirnim putem kroz dalji dijalog.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje koje se, između ostalog, jemči članom 206. Zakona o radu. Strane u postupku imaju mogućnost da u daljem neposrednom dijalogu uz uvažavanje zajedničkih interesa dođu do prihvatljivog rešenja.

13. Jul 2021.

U utorak 13. jula 2021. godine Kancelarija Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte je u Beogradu organizovala Validacionu radionicu uporedne analize zakonodavstva Republike Srbije o nasilju i zlostavljanju u svetu rada sa odredbama Konvencije MOR-a 190, a na kojoj je bila uključena i Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova. O Konvenciji 190 o nasilju i zlostavljanju u svetu rada su govorili Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR, Valentina Beghini, viši tehnički savetnik MOR u Ženevi, Kristina Miheš, viši specijalista za socijalni dijalog MOR u Budimpešti i prof. dr Bojan Urdarević, eksterni saradnik MOR i miritelj Agencije.

Međunarodna konferencija o radu, usvojila je 21. juna 2019. Konvenciju o eliminaciji nasilja i zlostavljanja u svetu rada (br. 190) i njenu prateću Preporuku (br. 206). Usvojene konvencije se dostavljaju svim članovima MOR na ratifikaciju, a ako je u pitanju preporuka ona se dostavlja na razmatranje da bi se primenila u formi nacionalnog zakona ili nekoj drugoj formi. Ratifikacija predstavlja diskreciono pravo svake države da u celosti, uslovno ili delimično ratifikuje konvenciju, odbije ratifikaciju ili ne izvrši ratifikaciju.

Prtezentacije sa radionice možete pogledati OVDE i OVDE.

09. Jul 2021.

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ytvrđivanja prava na reprezentativnost sindikata kod poslodavca, a koji je pokrenut na predlog Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ – Sindikat zdravstva i socijalne zaštite, postupajući miritelj dr Aleksandar Antić je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, strane u sporu, rukovodstvo i sindikat, nakon dve rasprave nisu došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, te je na zahtev sindikata miritelj doneo preporuku da nastave postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u skladu sa zakonom i da sva sporna pitanja rešavaju kroz socijalni dijalog mirnim putem.

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ sindikat i rukovodstvo su još jednom kroz postupak mirnog rešavanja radnog spora dali primer dobre prakse da radne sporove treba rešavati mirnim putem. Podsetićemo da su u ovom Zavodu i krajem 2020. godine, mirno rešavali preko 170 individualnih sporova oko načina isplate zarade, u postupku pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Zaposleni i rukovodstvo u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ rešavajući svoje radne sporove mirnim putem postupaju društveno odgovorno i u skladu sa preporukom Vlade da u cilju smanjenja budžetskih troškova u postupcima, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju mirnim putem.

25. Jun 2021.

Dana 25.06.2021. godine održana je Uvodna obuka za novoizabrane miritelje i arbitre, a u skladu sa Programom stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2021. godinu.

Obuka je održana u formi vebinara koji je imao dva segmenta. Prvi segment se odnosio na postupke mirenja sa studijama slučaja iz prakse Agencije, a koji je vodio dugogodišnji miritelj Agencije prof. dr Bojan Urdarević. Drugi segment se odnosio na arbitraže sa praktičnim primerima, a koji je vodila Dejana Spasojević Ivančić dugogodišnja arbitarka i miriteljka Agencije.

Iako je interaktivni vebinar organizovan u cilju uvođenja novoizabranih miritelja i arbitara u postupke mirenja i arbitraža pred Agencijom, on će biti od koristi i drugim miriteljima i arbitrima, u pogledu razmene relevantnih iskustava i primera iz prakse.

Prezentacije sa vebinara možete pogledati klikom na linkove Mirenja i Arbitraže .

24. Jun 2021.

U Opštoj bolnici „Sremska Mitrovica“ u Sremskoj Mitrovici strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena i potpisana od strane Odbora za mirenje.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca. Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije OO za više poslodavaca Dom zdravlja i opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka Dejana Spasojević Ivančić. Posle dve rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

I u Opštoj bolnici „Sremska Mitrovica“ zaposleni i poslodavac su kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa zakonom.

22. Jun 2021.

U JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena i potpisana od strane Odbora za mirenje.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca. Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora Sindikata „Nezavisnost“ JKP „Novosadska toplana“. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka Ružica Erceg. Posle dve rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Poslodavac i zaposleni u JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa propisima za sva sporna pitanja.

14. Jun 2021.

U PPT „Petoletka“ Trstenik u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora, a koji je pokrenut na predlog Sindikalne organizacije samostalnog sindikata metalaca Srbije PPT „Petoletka“ Trstenik, postupajući miritelj Draško Veličković je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat ni nakon tri rasprave nisu došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, te je na zahtev strana miritelj doneo preporuku u dobroj veri u nastavak daljeg dijaloga po principu poštovanja i uvažavanja međusobnih interesa.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom zaključenja kolektivnog ugovora, usaglašene su gotovo sve odredbe osim cene radnog sata i keficijenta. Ipak, strane u postupku imaju mogućnost da u daljem neposrednom dijalogu uz uvažavanje zajedničkih interesa dođu do prihvatljivog rešenja.

08. Jun 2021.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je delegacija Međunarodne organizacije rada povodom realizacije projekta: Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (Employment and Social Affairs Platform - ESAP 2). Sastanku su prisustvovali Ada Huibregtse (Ada Huibregtse) glavni projektni koordinatoror i Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Republiku Srbiju.

Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP 2) je regionalni trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija (EU), a zajednički ga sprovode Regionalni savet za saradnju i Međunarodna organizacija rada (MOR).

ESAP 2 je nastavak uspešno realizovanog prvog dela projekta u regionu zapadnog Balkana (od 2016 do 2019) i ima za cilj da nadogradi postignute rezultate u oblasti smanjenja rada na crno, pripremi, primeni i praćenju detaljnih nacionalnih mapa za smanjenje rada na crno i primeni intervencionih paketa; podršci socijalnom dijalogu u cilju poboljšanja učešća ekonomskih i socijalnih saveta u donošenju ekonomske i socijalne politike, promociji kolektivnog pregovaranja i podršci umrežavanju između agencija za mirno rešavanje radnih sporova; poboljšanje znanja i praksi inspekcija rada za sprečavanje i borbu protiv rada na crno; sprovođenje pojačane socijalne agende za zapadni Balkan u saradnji sa Evropskom komisijom, pojačano angažovanje EU u pružanju podrške zapadnom Balkanu čime će se omogućiti efikasno sprovođenje reforme na tržištu rada i u oblasti socijalnih politika u procesu proširenja EU. Više o projektu videti na: https://www.esap.online/pages/1/we-are-esap-2

U pogledu podrške umrežavanju agencija za mirno rešavanje radnih sporova, dogovoreno je da početkom oktobra Beograd bude domaćin regionalne godišnje konferencije mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Takođe, dogovoreno je da se razmotre mogućnosti za stručno usavršavanje miritelja i arbitara od strane Međunarodne organizacije rada i njenog Trening centra u Torinu.

Na sastanku je direktor Agencije Ivica Lazović upoznao gospođu Huibregtse sa praktičnim iskustvima u radu, a posebno sa digitalizacijom postupaka, u čemu smo prvi u regionu i što će poslužiti kao model i za druge agencije. Dosadašnja saradnja na projektu je ocenjena pozitivno i u daljoj realizaciji će biti niz aktivnosti u cilju afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova

01. Jun 2021.

Dana 01. juna 2021. godine održan je onlajn sastanak regionalne mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova na temu „Efekti pandemije Kovid-19 na rešavanje radnih sporova na Zapadnom Balkanu“. Ovaj sastanak, prvi put u ovakvom formatu, organizovala je Međunarodna organizacija rada u okviru projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2“ (ESAP 2), koji sprovode Savet za regionalnu saradnju Evropske komisije i Međunarodna organizacija rada.

Na sastanku su učestvovali Ada Huibregtse, glavni tehnički savetnik MOR-a, Kristina Miheš, viši specijalista za socijalni dijalog i radno pravo MOR-a, Bernd Vild, iz Generalnog direktorata za zapošljavanje Evropske komisije, Atila Kun, šef Odeljenja za radno pravo i socijalno osiguranje Univerzitet Karoli Gaspar iz Budimpešte, Vesna Simović-Zvicer i Zdenka Burzan iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore, Velibor Mikać iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Vladimir Bijadijev iz Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Ljuljeta Krasta iz Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu Albanije, kao i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera u regionu, eksperti MOR-a i projektni eksperti.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova je prestavljao direktor dr Ivica Lazović koji je govorio na temu „Radni sporovi i pandemija Kovid-19: izazovi i rešenja“, prof. Dr Senad Jašarević je govorio o praktičnim iskustvima mirenja u doba pandemije.

Na ovom sastanku su razmenjena relevantna iskustava, informacije i primeri dobre prakse u radu miritelja i arbitara u vreme pandemije, a dogovoreni su i dalji oblici unapređenja saradnje regionalne mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova.

27. April 2021.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 21. aprila 2021. godine, potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora kod poslodavca „Tamiš Dunav“ d.o.o. Pančevo.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora, podnela je Sindikalna organizacija „Tamiš Dunav“ d.o.o. Pančevo, sa predmetom spora zaključivanje kolektivnog ugovora.

Postupajući miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje. Nakon dve održane rasprave Odbora za mirenje, postignuta je saglasnost strana u sporu, te je spor okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Poslodavac „Tamiš Dunav“ d.o.o Pančevo i Sindikalna organizacija „Tamiš Dunav“, pokazali su dobru volju za socijalni dijalog i da stvore osnove za usaglašavanje predloga novog kolektivnog ugovora koji utvrđuje povoljnije uslove rada za sve zaposlene.

22. April 2021.

Pozivaju se svi miritelji i arbitri, kao i socijalni partneri i saradnici Agencije, a koji su zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19 da popune upitnik na portalu eUprave na sledećem linku:

https://euprava.gov.rs/usluge/6224

22. April 2021.

Dana 22.04.2021. godine održan je u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova godišnji sastanak sa nacionalnim koordinatorom Međunarodne organizacije rada (MOR) gospodinom Jovanom Protićem. Tom prilikom je dogovorena dalja saradnja pre svega kroz nastavak realizacije projekata „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2“ (Employment and Social Affairs Platform – ESAP 2), koji finansira Evropska unija, a sprovode ga Međunarodna organizacija rada i Regionalni savet za saradnju. U segmentu ovog projekta koji se odnosi na regionalne agencije za mirno rešavanje radnih sporova, cilj će biti jačanje regionalne saradnje i institucionalnih kapaciteta nacionalnih tela za mirno rešavanje radnih sporova. U tom smislu će se raditi i na daljem razvoju i primeni Memoranduma o razumevanju za saradnju na prevenciji i rešavanju radnih sporova i Memoranduma o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primene metoda za mirno rešavanje radnih sporova.

Na sastanku je razmatrana dosadašnja saradnja MOR-a sa Agencijom za koju postoji saglasnost da je bila veoma uspešna i precizirani su dalji pravci zajedničkog rada na afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova u koordinaciji sa svim socijalnim partnerima, a pre svega sindikatima i poslodavcima.

29. Mart 2021.

Na 101. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u ponedeljak 29. marta 2021. godine, u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2019. i 2020. godinu.

Sednicom je predsedavao prof. dr Zoran Stojiljković, a informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2019. i 2020. godinu, prisutnima je izložio dr Ivica Lazović.

Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2019. I 2020. godinu, pruža detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u okviru delokruga, kao i statističke podatke o postupcima koji su vođeni pred Agencijom.

Kompletnu Informaciju o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2019. i 2020. godinu možete pogledati na linku: Informacija o radu.

26. Mart 2021.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je održala Prvu interaktivnu obuku za miritelje i arbitre i obeležila 15 godina rada.

Obuku je otvorila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević i predstavnici socijalnih partnera, predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović, predsednik UGS „Nezavisnost“ prof. dr Zoran Stojiljković i predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić. Predstavnici socijalnih partnera su govorili o svom iskustvu u saradnji sa Agencijom, koje je napredovalo od početnog nepoverenja do bliske saradnje.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević istakla je da će Ministarstvo nastaviti da pruža punu podršku daljem razvoju i radu Agencije kako u pogledu unapređenja propisa, tako i na promovisanju dobrih praksi, kako bi što veći broj poslodavaca i zaposlenih bio upoznat sa zaštitom koja postoji u našoj zemlji. Za 15 godina rada pred Agencijom rešavalo se skoro 20.000 sporova od kojih je oko 19.000 individualnih, što znači da su građani postali svesni koliki značaj ima ova Agencija i da u nju imaju poverenje, istakla je prof. dr Kisić Tepavčević.

Prof. dr Darija Kisić Tepavčević zahvalila je miriteljima i arbitrima na zalaganju i radu i navela da oni imaju najvažniju ulogu u razvoju institucionalizovanog mirnog rešavanja radnih sporova, pored predstavnika sindikata i poslodavaca, i da predstavljaju ogledalo ove Agencije, jer su svojim znanjem, stručnošću i zalaganjem prilikom rešavanja postupaka, doprineli da se stekne poverenje građana u Agenciju i njen rad.

Ivica Lazović je u ime Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova zahvalio Ministarstvu na podršci u radu i naveo da će u narednom periodu prioriteti rada ove agencije biti ostvarivanje bolje saradnje sa sudovim i sa socijalnim partnerima.

U stručnom delu skupa, miritelje i arbitre sa najnovijom sudskom praksom u pogledu rešavanja radnih sporova upoznala je sudija Ustavnog suda Srbije Lidija Đukić. Predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje prof. dr Predrag Jovanović je prisutne upozanao sa radom na daljinu u uslovima pandemije i izazovima za radno pravo koje nose ovakvi oblici rada.

15. Mart 2021.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević posetila je 15. marta 2021. godine Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova, i prisustvovala predstavljanju rezultata petogodišnjeg rada projekta SOS mobing telefona.

Rezultate projekta SOS mobing telefona predstavio je zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović.

SOS mobing telefon je zajednički projekat Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Za pet godina postojanja telefonske linije 080-300-601 ostvareno je 5.077 poziva.

„To je relativno veliki broj građana kojima je pružena pravna pomoć“, rekao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović i dodao da je od ukupnog broja poziva u 643 slučaja zatražena pravna pomoć, od kojih je Agencija postupala u oko 550 postupaka.

„Niko ne treba i ne sme da trpi bilo kakav oblik zlostavljanja, uključujući i zlostavljanje u radnoj sredini, a Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je tu da pomogne svima da se reše problemi u vezi sa bilo kojim oblikom zlostavljanja“, rekla je Kisić Tepavčević.

Prof. dr Kisić Tepavčević je navela da postoje dva ključna propisa za zaštitu od zlostavljanja na radu - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, prema kome svi koji misle da su zlostavljani mogu da pokrenu postupak pred poslodavcem, bez posredovanja trećeg lica, a ako to ne urodi plodom onda mogu da potraže sudsku zaštitu, kao i Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, koji omogućava posredovanje treće strane – Agencije.

Ministarka Kisić Tepavčević je naglasila da je postupak pred Agencijom besplatan i da je cilj tog procesa da se na miran i sporazuman način dođe do rešenja.

„Apelujemo na sve građane da, ako smatraju da su izloženi određenoj vrsti zlostavljanja u radnoj sredini, preko institucionalnog mehanizma za koji se pokazalo da je najefikasniji i najbolji, potraže pravnu pomoć“, rekla je Kisić Tepavčević.

Kisić Tepavčević je podsetila da je u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova pre pet godina pokrenut projekat SOS mobing telefonska linija, putem koje svi građani mogu da dobiju adekvatan pravni savet i usmerenje kako da pokušaju da mirnim putem dođu do odgovarajućeg rešenja.

Srbija ima odlične pravne mehanizme za zaštitu zaposlenih od zlostavljanja na radu, poručili su danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević i zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Ivica Lazović na predstavljanju rezultata petogodišnjeg projekta SOS mobing telefonske linije.

01. Mart 2021.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 26. februara 2021. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin podneo je poslodavac, a sindikat se složio da se postupak rešava mirnim putem pred Agencijom. Predmet spora bilo je zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je određena Jasmina Čuturilo. Miriteljka je u skladu sa zakonom formirala Odbor za mirenje. Nakon četiri rasprave Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora. Na ovaj način u „Dijamantu“ A.D. Zrenjanin su još jednom pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

23. Februar 2021.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova pružaće podršku u radu multidisciplinarnoj radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o prinudno nestalim licima. Ovim propisom bi se regulisalo pitanje zakonskog uređenja problematike nestalih lica, na sistemski, sveobuhvatan i multidisciplinaran način. Ovo je još jedan iz seta propisa iz nadležnosti resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na čijem donošenju Agencija daje doprinos sa aspekta svog rada, a na osnovu prakse i iskustava.

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Nacrta zakona o prinudno nestalim licima održan je 23. februara 2021. godine u Palati „Srbija“ i otvorila ga je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević uz prisustvo brojnih eksperata i predstavnika državnih organa i civilnog sektora.

22. Februar 2021.

Na 14. redovnom sastanku stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koji je održan u ponedeljak 22. februara 2021. godine, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2019 i 2020. godinu. Stalno radno telo je donelo stručni stav kojim je predloženo Socijalno-ekonomskom savetu da razmotri i prihvati Informaciju i pozitivno ocenilo napore Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova da u vreme pandemije izazvane virusom Kovid 19 sprovodi aktivnosti utvrđene zakonom u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova.

Sednicom je predsedavala Dragica Mišljenović iz UGS „Nezavisnost“, a prisustvovali su Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, Aleksandar Marković iz SSSS, Jelena Jevtović iz UPS-a i Dragana Kralj iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2019 i 2020. godinu, prisutnima je izložio zamenik direktora Agencije, Ivica Lazović.

18. Januar 2021.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2021. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su tri obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će se zalagati da u 2021. godini organizuje i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR).

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2021. godinu možete preuzeti klikom na LINK.