Aktivnosti

18. Avgust 2023.

U Ustanovi za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ u Novom Popovcu vođen je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje. Postupak je pokrenut na inicijativu Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, Osnovne organizacije sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, Ustanove za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ Veliki Popovac, uz saglasnost druge strane u sporu Ustanove za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ Veliki Popovac.

Za postupajuću miriteljku je određena Dragana Miletić, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. U postupku su održane tri rasprave nakon čega je usaglašena zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisale zajedničku preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena od strane Odbora za mirenje i koja je predstavljala osnov za potpisivanje Sporazuma.

Poslodavac i sindikat u Ustanovi za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“ u Novom Popovcu su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja.

19. Jul 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 19. jula 2023. godine, potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora povodom primene kolektivnog ugovora u Urbanističkom zavodu Beograda JUP.

Postupak je pokrenut od strane poslodavca, Urbanističkog zavoda Beograda JUP, a druga strana u sporu, Osnovna organizacija sindikata zaposlenih u Urbanističkom zavodu Beograda JUP, je prihvatila da se spor rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za miritelja je određen Milan Krstić koji je na prvoj raspravi, a u skladu sa Zakonom, formirao Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

Tokom prve rasprave strane u sporu su pokazale profesionalan, konstruktivan i proaktivan pristup i u fer atmosferi usaglasili stavove o načinu rešenja svih spornih pitanja nakon čega su članovi Odbora za mirenje utvrdili konačan tekst Preporuke koja je jednoglasno usvojena, u skladu sa Zakonom.

Na ovaj način, u Urbanističkom zavodu Beograda JUP, predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

06. Jul 2023.

Na poziv JU „Agencija za mirno rješavanje radnih sporova“ Republike Srpske, u Banja Luci je 06. jula 2023. godine održan regionalni radno-konsultativni sastanak, na kome su pored delegacije naše Agencije prisustvovali predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, kao i predstavnici Međunarodne organizacije rada za Bosnu i Hercegovinu.

Rezultat sastanka je razmena aktuelnih praksi i iskustava, na osnovu Memoranduma o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primne metoda za mirno rešavanje radnih sporova („Sl. glasnik RS“ – Međunarodni ugovori, br. 13/19), koji je potpisan između navedenih agencija za rešavanje radnih sporova.

Poseta JU „Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova“ i upoznavanje sa aktuelnom praksom rešavanja sporova u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori kao i predstavljanje aktuelne prakse u oblasti rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji, bilo je od značaja za sve učesnike imajući u vidu slične praktične probleme i pitanja sa kojima se suočavaju u praksi. Na sastanku je usaglašeno i više zaključaka u cilju opšteg unapređenja alternativnog rešavanja sporova i unapređenja kvaliteta celokupnog poslovanja ovih institucija.

04. Jul 2023.

Delegacija Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Međunarodne organizacije rada, boravila je u studijskoj poseti Federalnoj službi za mirenje i posredovanje Sjedinjenih Američkih Država (FMCS) od 26. do 30. juna 2023. godine. Ova poseta je organizovana u cilju razmene dobrih praksi, kao i identifikovanja mogućih oblasti za unapređenje i razvoj kapaciteta Agencije. FMCS je izabran kao partner jer je direktno doprineo osnivanju Agencije pre 19 godina, uvodeći u Republici Srbiji mehanizam alternativnog rešavanja radnih sporova u skladu sa svojom velikom praksom i iskustvom. Ova poseta je realizovana zahvaljujući podršci Međunarodne organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Federalna služba za mirenje i posredovanje, osnovana je 1947. godine na osnovu tzv. Taft-Hartlijevog zakona, kao nezavisna agencija čija je misija očuvanje i promovisanje mira i saradnje između sindikata i poslodavaca. Sa sedištem u Vašingtonu i još šest regiona koji obuhvataju preko 60 terenskih kancelarija, ova federalna služba pruža usluge medijacije i rešavanja konflikata u industriji i vladinim agencijama.

Naša delegacija je imala priliku da se sastane sa direktorom FMCS-a, gospodinom Havijerom Ramirezom, i detaljnije upozna sa organizacionim, strukturnim i strateškim sistemima agencija za alternativno rešavanje sporova. Cilj sastanaka bio je da se prouče i uporede sistemi rešavanja sporova u SAD-u i Srbiji, identifikuju koristi i dobre prakse, kao i razvoj internih procesa. Direktor Ramirez je nakon uvodne prezentacije obimnog zakonodavstva o alternativnom rešavanju sporova u SAD-u otvoreno podelio misiju i viziju FMCS-a, njihove izazove i načine na koje pokušavaju da ih prevaziđu. Pored ovog sastanka, delegacija RAMRRS-a imala je priliku da razgovara sa komesarom FMCS-a, Bet Šindler, zamenicom direktora terenskih operacija, i komesarom FMCS-a, Valterom Darom, menadžerom terenskih operacija, o konkretnim postupcima u FMCS-u (ceo tok), rutiranje i dodeljivanje slučajeva, evaluacija rada medijatora i arbitara, upravljanje performansama i profesionalni razvoj medijatora i arbitara, tehnologije koje koriste, kako tokom medijacije (interno i za potrebe izveštavanja), organizacija tima (sastanci sa članovima tima), ulozi u zajednici.

Dalji sastanci sa medijatorima i arbitrima FMCS-a takođe su bili veoma produktivni, a delegacija je saznala o mnogim alatima i tehnikama koje koriste, koje su vrlo napredne i moderne. Medijatori i arbitri FMCS-a podelili su nedavne primere svojih slučajeva, stavljajući naglasak na važnost izgradnje odnosa sa sindikatima i zajednicama, kao i na svakodnevnu komunikaciju s njima. Imali smo zadovoljstvo da slušamo iskustva Dejvida Talera, šefa Međunarodnih poslova FMCS, Pita Svensona, Menadžera Kancelarije za prevenciju sukoba, Artura Prlstejna, Direktora Kancelarije za arbitražne usluge u FMCS-u, (koji je održao prvu obuku za arbitre u Srbiji pre 20 godina) i mnoge druge. Specijalna poseta je organizovana Regionalnoj kancelariji FMCS-a u Njujorku, gde smo slušali iskustva Pita Donatela Menadžera operacija Region 1 (severoistok SAD), kao i medijatora Nelsona Rivera i Karlosa Tate.

Pored FMCS, delegacija je posetila i upoznala se sa nadležnostima i praksom Nacionalnog odbora za posredovanje, Nacionalnog odbora za radne odnose i Komisije za jednake uslove zapošljavanja.

Delegaciji je posebnu čast ukazao Nj.E. Marko Đurić, ambasador Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama koji je organizovao prijem i izrazio zainteresovanost i podršku za ovaj vid razmene iskustava i saradnju između naše dve zemlje.

Članovi delegacije su bili direktor Agencije Ivica Lazović, koji je domaćine upoznao sa našom praksom i načinom organizacije, Dragana Andonovska, rukovodilac grupe za pravne poslove, Miloš Prokić, savetnik u Agenciji, Jovan Protić, ILO nacionalni koordinator za Srbiju i Jovana Spaić Erdeljan, menadžer projekta ILO-a.

Ova poseta je prva aktivnost ka unapređenju saradnje između dve agencije koje dele mnoge sličnosti i poslužiće kao osnova za podizanje kapaciteta RAMRRS.

23. Jun 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“, a povodom prava na sindikalno organizovanje i delovanje kod poslodavca.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Industrijskog sindikata Srbije, a poslodavac „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ saglasio se da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je određena Olga Vučković Kićanović, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle dve rasprave utvrđena je zajednička preporuka i sporazum kojim je postignut dogovor o načinu rešavanja spornih pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženi Sporazum.

Na ovaj način, u „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“ br. 67/15.

17. Jun 2023.

Na inicijativu direktora Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu Republike Bugarske (NIPA) Vladimira Bojažijeva, organizovana je poseta predstavnika Agencije ovoj instituciji od 14. do 16. juna. Nacionalni institut za mirenje i arbitražu (NIPA) je pozvao predstavnike Agencije na sastanak u Sofiju radi razmene iskustava i razgovora o budućim strategijama zajedničke saradnje.

Sastanak je imao za cilj identifikovati sličnosti i razlike u postupcima rešavanja radnih sporova između dve institucije, kao i markiranje oblasti i mogućnosti za korišćenje iskustva iz prakse rešavanja radnih sporova, a posebno zbog postizanja dogovora o specifičnim aktivnostima koje će biti obuhvaćene u potencijalnom zajedničkom projektu u okviru INTERREG VI-A IPA programa Bugarska-Srbija 2021-2027.

U okviru posete je održana jednodnevna radionica 15. juna 2023. godine „Rešavanje radnih sporova – partnerstvo za znanje i najbolje prakse“. Ovu radionicu je kao specijalni gost otvorio Nj.E. Željko Jović, ambasador Republike Srbije u Republici Sofiji, čime je celom dogagađaju dat posebni značaj. Na celodnevnoj radionici obrađena su mnoga važna pitanja, od pregleda industrijskih odnosa i kolektivnog pregovaranja u dve države, do međusobnih odgovora na postavljena preliminarna pitanja o organizaciji, strukturi, funkcijama i aktivnostima Agencije i Instituta, konkretnih postupaka mirenja ili posredovanja i arbitraže u rešavanju radnih sporova, regulatornog okvira i izazova u praksi, do statistike postupaka rešavanja sporova. Pored direktora Bojažijeva i Lazovića, o praksi su govorili prof. dr Krasimira Sredkova, član Nadzornog odbora NIPA i predsednica Bugarskog udruženja za radno pravo i socijalnu sigurnost, prof. dr Bojan Urdarević, miritelj i predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, prof. dr Valeri Apostolov, predsednika Nadzornog odbora NIPA, prof. dr Emil Mingov, zamenik predsednika Nadzornog odbora NIPA, prof. dr Sanja Škorić i prof. dr Dejan Logarušić miritelji Agencije.

Drugi dan boravka u Republici Bugarskoj organizovana je poseta Nacionalnom institutu za mirenje i arbitražu Republike Bugarske, gde je delegacija Agencije upoznata sa radom ovog tela koje je ove godine obeležilo 20 godina postojanja, a osnovano je za rešavanje isključivo kolektivnih radnih sporova, broji 12 osoba, od kojih su 7 stručnjaka, 3 specijalista i 2 osobe su rukovodioca. Tom prilikom, direktori dve institucije su dogovorili i zajedničku saradnju i nastup u ogviru predstojećeg projekta INTERREG VI-A IPA programa Bugarska-Srbija 2021-2027. Projekat INTERREG VI-A IPA Bugarska-Srbija 2021-2027 je program prekogranične saradnje finansiran od strane Evropske unije sredstvima iz Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA III) i podrazumeva više oblasti finansiranja, a jedna od njih je i dostojanstveni rad i zaštita radnih prava. Na sastanku je dogovoren i predložen niz aktivnosti u ovom pravcu, kao i uzvratna poseta delegacije NIPA Agenciji u Beogradu.

Ova poseta je bila od velikog značaja za međusobno upoznavanje i postavljanje temelja za predstojeću znatno bližu saradnju.

13. Jun 2023.

Nakon godinu dana implementacije sistema upravljanja kvalitetom za državnu upravu - CAF (Common Assessment Framework), odnosno zajedničkog okvira za samoprocenu, Agencija je aplicirala za prestižnu oznaku „Efikasan korisnik CAF-a“ kod Regionalnog centar za upravljanje kvalitetom (RQMC) Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).

Pravo na dodelu ove oznake se ostvaruje nakon uspešno sprovedenog postupka eksterne povratne informacije (PEF) kojim se obezbeđuje standardizovana primena ove oznake širom Evrope.

U okviru Postupka eksterne povratne informacije (PEF) za oznaku “Efikasan korisnik CAF-a”, dana 13. juna 2023. godine Agenciju su posetili Akteri eksterne povratne informacije (EFAC) Dalibor Ćopić iz Agencije za javnu upravu Republike Srpske (BiH), Kenan Avdagić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, PARCO i Philip Parzer iz KDZ Austrija kao posmatrač.

Akteri eksterne povratne informacije (EFAC) u poseti Agenciji su obavili više razgovora sa zaposlenima u Agenciji, ključnim korisnicima usluga Agencije, socijalnim partnerima i državnom upravom i pozitivno ocenili implementaciju CAF-a u našoj praksi.

Ovo je važan, korak ka dobijnju oznake „Efikasan korisnik CAF-a“, o čemu konačnu odluku donosi Regionalni centar za upravljanje kvalitetom Regionalne škole za javnu upravu.

09. Jun 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu potpisali su u četvrtak, 01. juna 2023. godine, Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta prof. dr Dragan Vujsić i direktor Agencije dr Ivica Lazović.

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju, unapređenju i jačanju obrazovnih, naučnih i istraživačkih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta. Takođe, sporazum predstavlja osnovu kojom će biti omogućeno dalje dodatno usavršavanje miritelja i arbitara, ali i promocija instituta mirnog rešavanja radnih sporova među studentima, kao budućim pravnicima, i zaposlenima na fakultetu.

Istog dana, direktor Agencije, dr Ivica Lazović održao je predavanje polaznicima Pravne klinike za upravno pravo. On je prisutne upoznao sa nadležnostima i rezultatima rada Agencije i predstavio prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova ima u odnosu na sudski postupak. Istovremeno, istakao je značaj upoznavanja budućih praktičara sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova u najranijoj fazi njihovog školovanja kako bi ga na adekvatan način primenjivali u praksi.

18. Maj 2023.

U cilju podizanja i jačanja kapaciteta miritelja, arbitara i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je trodnevni trening i obuka u hotelu Omorika na Tari, u periodu od 14. do 17. maja 2023. godine. Ovo je najveći do sada organizovani trening i prvi van Beograda, a realizovan je zahvaljujući podršci Međunarodne organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Najmasovnijoj obuci i treningu od osnivanja Agencije prisustvovalo je preko 70 učesnika, miritelja, arbitara, zaposlenih u Agenciji, kao i direktori i gosti iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz Crne Gore i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz Republike Srpske (Bosne i Hercegovine).

Prvog dana je održan trening “Komunikacija u rešavanju konflikata od treće strane“, vođen od strane centra „H.art“, drugog dana je održana obuka „Međunarodna perspektiva industrijskih sporova i mirnog rešavanja radnih sporova za miritelje i arbitre – primer Nemačke“, vođen od strane Michaela Driera, a treći dan je održan trening „Podizanje vidljivosti kroz direktnu komunikaciju i medije“, vođen od strane Andre Brbaklić eksperta za odnose sa javnošću. Učesnici su bili u prilici da kroz interaktivne treninge i obuke koje su uključivale simulacije realnog okruženja i aktivan rad u grupama unaprede svoje komunikacione veštine i sagledaju mogućnosti za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u privatnom sektoru. Miritelji i arbitri su kroz ove treninge dobili alate koji im omogućavaju da na brži i efikasniji način rešavaju konflikte nastale povodom radnih sporova. Istovremeno, upoznati su sa metodama koje im mogu pomoći da budu prepoznati kao neko ko može pomoći zaposlenima i poslodavcima, u sredinama iz kojih dolaze, da nastale sporove reše vansudskim putem.

Drugog dana obuke Michael Drier advokat, specijalizovan za kolektivno posredovanje i pregovaranje u složenim sporovima socijalnih partnera, iz Hamburga, sve prisutne upoznao je sa istorijatom i načinom kolektivnog pregovaranja, sistemom razrešenja konflikta i sistemom rešavanje žalbi u Nemačkoj. Poseban segment je posvećen podizanju kapaciteta Agencije za primenu novog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja i značaju ovog propisa za privatan sektor u Srbiji.

Ovaj trening je rezultirao sa više korisnih zaključaka koji će unaprediti kapacitet Agencije i njenih miritelja i arbitara za pristup i rešavanje radnih sporova u privatnom sektoru.

04. Maj 2023.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je od 3. do 4. maja 2023. godine tripartitna delegacija iz Republike Albanije, koju su činili dva predstavnika reprezentativnih sindikata (Konfederacija sindikata i Ujedinjeni nezavisni sindikati), dva predstavnika poslodavaca (Biznis Albanija), dva predstavnika Ministarstva finansija i ekonomije koji su zaduženi za socijalni dijalog i radne odnose i predstavnica Međunarodne organizacije rada u Albaniji Dorina Nika.

Tripartitna studijska poseta je imala za cilj da se gosti iz prve ruke upoznaju sa iskustvima stalne, posvećene i specijalizovane institucije za rešavanje sporova na jednom mestu, koja rešava individualne i kolektivne sporove. Naša Agencija je izabrana kao ciljna institucija za studijsku posetu zbog svog mandata koji se bavi individualnim i kolektivnim sporovima i kombinovane ekspertize od skoro 20 godina.

Sa praksom Agencije goste je upoznao direktor, a o finansiranju Agencije i miritelja i arbitara, govorile su Dragana Andonovska rukovodilac Grupe za pravne poslove i Biljana Stojić, rukovodilac Grupe za finansijske poslove. O digitalizaciji u radu Agencije, elektronskoj bazi podataka, promotovnim aktivnostima i upravljanju kvalitetom, govorio je Miloš Prokić, savetnik.

Gosti su se upoznali i sa radom miritelja i arbitara u direktnom razgovoru sa Zoricom Radović i prof. dr Bojanom Urdarevićem, ali i sa iskustvima korisnika kroz razgovor sa predsednikom Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije Sašom Torlakovićem.

Poseta je bila deo projekta „Pristup pravdi u radnim sporovima kroz posredovanje i mirenje“ koji sprovodi MOR uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a koji pruža podršku albanskim tripartitnim konstituentima u reviziji postojećeg sistema mirnog rešavanja radnih sporova i osmišljavanju mera za povećanje njegove efikasnosti i dometa.

Nakon ove posete, formiće se radna grupa koja će izraditi predlog za osnivanje specijalizovane Agencije za radne sporove u Albaniji. Biće to treća Agencija koja nastaje po uzoru na našu Agenciju, pored Agencije za mirno riješavanje radnih sporova Crne Gore i JU Agencije mirno riješavanje radnih sporova iz Republike Srpske (Bosne i Hercegovine). Veoma nas čini ponosnim činjenica da je naš model rešavanja radnih sporova postoji interesovanje u regionu i da možemo da podelimo svoje iskustvo i dobru praksu.

24. April 2023.

Na inicijativu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 24.04.2023. godine, održan je sastanak sa predstavnicima organizacija koje se bave medijacijom u Republici Srbiji. Cilj ovog sastanka je međusobno upoznavanje i razmena iskustava, dijalog o dobrim praksama i barijerama na koje nailazi kako Agencije tako i pomenute organizacije.

Skupu su, pored predstavnika Agencije, prisustvovali predstavnici UG Medijatori Kruševca, Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike i Komore medijatora Srbije.

Na sastanku je pokrenuto mnogo tema koje se tiču pre svega prepoznavanja značaja alternativnog rešavanja radnih sporova i prednostima koje taj institut ima. Dogovoreni su dalji pravci saradnje i intenziviranja odnosa kroz međusobno učestvovanje na obukama i tribinama. Zaključak je da je da postoji dosta prostora za zajedničko delovanje u narednom periodu i da je ovo samo prva u nizu radionica ovog tipa.

21. April 2023.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, zajedničkim Predlogom za mirno rešavanje radnog spora, a povodom isplate minimalne zarade, obratili su se zaposleni i rukovodstvo JPKP "Lazarevac". Ovom zajedničkom odlukom zaposleni i rukovodstvo postupili su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da u cilju smanjenja troškova postupaka, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju mirnim putem.

Pred Agencijom je do sada, zajediničkim Predlogom za pokretanje postupka, pokrenuto 460 individualnih postupaka, od kojih je 250 već okončano, uz najavu predstavnika zaposlenih i poslodavca da ovaj broj nije konačan i da se u narednom periodu očekuju novi Predlozi.

Ovo je još jedan primer dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način izbeći će se nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni će u roku od 30 dana doći do arbitražnih rešenja koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

07. April 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je Prvu interaktivnu obuku za miritelje i arbitre u 2023. godini. Obuka je realizovana 07. aprila 2023. godine u Palati „Srbija“ uz prisustvo velikog broja miritelja i arbitara.

Specijalni gosti na otvaranju obuke bili su predstavnici Međunarodne organizacije rada iz Ženeve, Kristina Miheš koja je Šef odseka za zakon o radu i reforme i Valeri Van Goethem, specijalista radnog prava, kao i dr Jovan Protić predstavnik Međunarodne organizacije rada u Srbiji. Oni su prisutne upoznali sa aktivnostima MOR-a u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova i sa novom metodologijom MOR za pružanje tehničke pomoći u prevenciji i rešavanju radnih sporova.

Prisutne miritelje i arbitre sa aktuelnom sudskom praksom u oblasti radnih sporova upoznali su suduja Ustavnog suda Srbije Lidija Đukić i sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Vesna Dušić.

Drugi deo obuke u popodnevnom delu bio je posvećen sticanju specijalizovanih znanja za rešavanje sporova koji se odnose na zlostavljanju na radu, koji je vodila Olga Vučković Kićanović.

05. April 2023.

Međunarodna organizacija rada (MOR) je započela razvoj metodologije za pružanje tehničke pomoći u prevenciji i rešavanju radnih sporova, kako bi poboljšala pristup pravdi u oblasti rada svojim članicama. Dana 5. i 6. aprila 2023. godine organizovana je radionica za primenu nove metodologije samoprocene u Beogradu.

Radionicu su vodili Kristina Miheš, Šef odseka za zakon o radu i reforme i Valeri Van Goethem, Specijalista radnog prava Međunarodne organizacije rada. Na radionici su učestvovali predstavnici Unije poslodavaca Srbije, reprezentativnih sindikata - Saveza samostalnih sindikata i UGS „Nezavisnost“, miritelji i arbitri, eksterni eksperti i većina zaposlenih u Agenciji.

Jedan od glavnih ciljeva radionice je korišćenje dijagnostičkog alata razvijenog od strane MOR-a, za samoprocenu vansudskih institucija za prevenciju i rešavanje sporova. Predviđeno je da će ovaj dijagnostički alat pomoći državi i socijalnim partnerima u proceni i razumevanju trenutne situacije, u indentifikovanju potencijalnih mogućnosti i izazova, kao i u zajedničkom osmišljavanju mera za njihovo rešavanje. Takođe, ovaj dijagnostički alat će pomoći i MOR-u u efikasnijem prilagođavanju i usmeravanju svoje tehničke pomoći u skladu sa potrebama indentifikovanim od strane nacionalnih tripartitnih konstituenata.

31. Mart 2023.

Trodnevna godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, održana je u Crnoj Gori u Budvi od 28. do 30. marta 2023. godine. Konferenciji su prisustvovali direktori agencija i drugih tela za mirno rešavanje radnih sporova i miritelji i arbitri iz Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Republike Severne Makedonije, Albanije, Republike Srpske (BiH), Grčke, Španije, Mađarske i Republike Srbije.

Regionalna konferencija okupila je više od 30 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana uz fokus na temu unapređenja institucija za mirno rešavanje radnih sporova kroz poređenje ostvarenih performansi i sistema za vođenje postupaka.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije dr Ivica Lazović je bio jedan od uvodnih panelista koji je govorio o ASLD aplikaciji koja je razvijena kroz ESAP 2 projekat radi prikupljanja ključnih informacija o indikatorima značajnim za posmatranje i razumevanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova na prostoru Zapadnog Balkana. On je istakao da, sa stanovišta Agencije vrednost ove aplikacije ogleda se u mogućnosti da kroz nju sagledamo svoj položaj u odnosu na druge institucije iz okruženja koje se bave mirnim rešavanjem radnih sporova, da uporedimo vrednosti pokazatelja i da kroz dalju saradnju i konsultacije preduzmemo eventualne korektivne akcije u procesima rada.

Drugog dana konferencije, učesnike je sa praksom mirnog rešavanja radnih sporova u Grčkoj upoznao prof. dr Kostas Papadimitriou sa Pravnog fakulteta u Atini i predsednik OMED iz Grčke organizacije za medijaciju i arbiražu. Takođe, Diego Ribera iz Španije je govorio o iskustvika španske Fondacija za međukonfederalno posredovanje i arbitražu.

Ceo događaj je organizovan kao deo projekta Employment and Social Affairs Platform 2 ESAP 2, koji predstavlja regionalni projekat finansiran sredstvima Evropske unije, a implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Regionalnog saveta za saradnju. Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

31. Mart 2023.

Uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom primene kolektivnog ugovora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi „Lane“ iz Doljevca.

Spor je pokrenut od strane sindikata GSPRS "Nezavisnost" PU „Lane“ iz Doljevca, a Opština Doljevac kao osnivač je prihvatila da se spor reši mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajuću miriteljku je određena doc. dr Marija Dragićević koja je, u skladu za zakonom, na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici svih strana u sporu. Nakon tri održane rasprave došlo je do usaglašavanja stavova između predstavnika strana u sporu o načinu rešavanja spornih pitanja. Članovi Odbora za mirenje su utvrdili konačan tekst Preporuke za koju su, u skladu sa zakonom, jednoglasno glasali.

Na ovaj način, u PU „Lane“ iz Doljevca, predstavnici osnivača i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

20. Mart 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 06. marta 2023. godine, potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora povodom primene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, a druga strana u sporu, Ministarstvo prosvete se saglasilo da se postupak rešava mirnim putem.

Postupajuća miriteljka, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirala Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. Nakon dve održane rasprave došlo je do usaglašavanja stavova između predstavnika strana u sporu o načinu rešavanja svih spornih pitanja. Članovi Odbora za mirenje su utvrdili konačan tekst Preporuke za koju su, u skladu sa zakonom, jednoglasno glasali.

Predstavnici socijalnih partnera, sindikata i ministarstva, dali su doprinos mirnom rešavanju radnih sporova i pokazali su prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

16. Mart 2023.

U sredu 15. marta 2023. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Tim povodom je održana i izuzetno posećena tribina „Mirno rešavanje radnih sporova“ na kojoj su pored studenata prisustvovali i brojni nastavnici Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Slobodanka Kovačević Perić i direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović, se zahvalio prof. dr Slobodanki Kovačević Perić na doprinosu promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova i tom prilikom joj uručio Plaketu Agencije za izuzetnu višegodišnju saradnju, u vanrednim uslovima u kojima ovaj Fakultet funkcioniše.

Prorektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Vladimir Boranijašević je sa saradnicima organizovao prijem za direktora Agencije na kome su predstavili situaciju i složene okolnosti u kojima funkcionišu na zavidnom nivou. Razgovaralo se i o značaju međuinstitucijalne saradnje sa različitim državnim organima kako bi studenti dobili mogućnost sticanja prakse i stručnog usavršavanja. U tom pravcu, planirana je dalja saradnja.

Takođe, gospodin Lazović je istakao da je veoma ponosan što je pravni mehanizam mirnog rešavanja radnih sporova profunkcionisao i na Kosovu i Metohiji. Od osnivanja Agencija nije imala miritelje i arbitre na prostorima Kosova i Metohije i nije vođen ni jedan postupak mirnog rešavanja radnih sporova. Uz malo zalaganja, za samo dve godine to se promenilo, te ova Agencija sada ima miritelje i arbitre na Kosovu i Metohiji, kao i prve postupke mirnog rešavanja i individualnih i kolektivnih radnih sporova. Za sve navedeno značajna je saradnja sa Univerzitetom.

Cilj potpisanog Sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju i unapređenju kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta iz Kosovske Mitrovice. Potpisivanjem sporazuma stvorene su mogućnosti za dodatno usavršavanje i stručnu praksu studenata ovog fakulteta, kao i miritelja i arbitara Agencije i promovisanje instituta mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova među studentima, kao i za razmenu informacija i iskustava, učešće u realizaciji projekata, organizovanje seminara i skupova, te razvoj izdavačke delatnosti u oblastima od obostranog interesa.

10. Mart 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u Opštoj bolnici u Ćupriji, a povodom primene kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ – sindikata zdravstva i socijalne zaštite, a poslodavac Opšta bolnica u Ćupriji se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je određen doc. dr Aleksandar Antić, koji je na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženi Sporazum. Sporazum, u skladu sa Zakonom, ako je predmet spora kolektivni ugovor, postaje osnov za zaključivanje, izmene i/ili dopune kolektivnog ugovora.

Na ovaj način, u Opštoj bolnici u Ćupriji predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

02. Mart 2023.

U okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“ u Osnovnom sudu u Čačku u četvrtak 2. marta 2023. godine organizovano je predstavljanje mirnog rešavanja radnih sporova za zainteresovanu javnost u ovom gradu. Moderator skupa je bio Blažo Nedić advokat i medijator, a panelisti su bili sudija Ivan Drobnjak iz Osnovnog suda u Čačku i direktor Agencije Ivica Lazović.

U prepunoj sudnici 1 Osnovnog suda u Čačku su došle mnoge zainteresovane sudije, advokati, veštaci, predstavnici sindikata i građani.

Govorilo se prvenstveno o sudskoj praksi i nadležnostima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, o tome koji su sporovi podobni za mirno rešavanje pred Agencijom, o individualnim radnim sporovima, arbitraži, toku postupka, izboru arbitra i miritelja, kolektivnim sporovima, o tome zašto je rad Agencije značajan sindikatima i koji su benefiti rešavanja spora pred Agencijom u poređenju sa sudskim postupkom. Posebna pažnja je posvećena mobingu i zlostavljanju na radu i praksi mirnog rešavanja ovih predmeta, ali i mnogim drugim temama. Nakon formalnog dela, postavljena su i brojna pitanja o kojima se razgovaralo.

20. Februar 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora u preduzeću JP „Službeni glasnik“ a zatim na osnovu nje i Sporazum o rešenju spora.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane UGS „Nezavisnost“ kod poslodavca JP „Službeni glasnik“ , a povodom kolektivnog radnog spora čiji je predmet ostvarivanje prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca. JP „Službeni glasnik“ je prihvatio da se spor rešava mirnim putem, posredstvom Agencije. Nakon četiri održane rasprave strane u sporu su postigle dogovor oko spornih pitanja i došle do Sporazuma o rešenju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici UGS „Nezavisnost“ i JP „Službeni glasnik“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

27. Januar 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova rešavan je kolektivni radni spor u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“, a koji je okončan donošenjem preporuke miritelja. Kolektivni radni spor čiji je predmet pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, pokrenut je na predlog Sindikata „Sloga“ GSP, koji su deo USS „Sloga“

Postupajući miritelj Predrag Plavkić, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirao Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon četiri održane rasprave strane u sporu nisu došle do zajedničke preporuke, ali su izneli niz predloga za prevazilaženje situacije, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalna organizacija su uspostavili uspešan dijalog i smanjene su tenzije u cilju iznalaženja kompromisnog rešenja prihvatljivog za obe strane. Preporuka je da se dijalog nastavi i da se sva buduća sporna pitanja rešavaju mirnim putem i socijalnim dijalogom.

20. Januar 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2023. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su dve obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će u 2023. godini organizovati i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i Nemačkom saradnjom u Srbiji „GIZ“ sa kojima se realizuje projekat „Obezbeđivanje adekvatnog pristupa žalbenim mehanizmima za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji u Srbiji“.

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2023. godinu možete preuzeti klikom na LINK.

30. Decembar 2022.

Puno uspeha u Novoj godini želi vam tim Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

21. Decembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je, u sredu, 21. decembra 2022. godine, studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju nastavu na predmetu Radno pravo. Poseta je organizovana u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu a predvodili su je prof. dr Ljubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić.

Posetu je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji se zahvalio prof. dr Ljubinki Kovačević na doprinosu promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova i tom prilikom joj uručio Plaketu Agencije za izuzetnu saradnju, kontinuiranu podršku u obukama miritelja i arbitara i stručno konsultovanje u radu. U nastavku, on je studente upoznao sa nadležnostima Agencije, rokovima u kojima se postupak pred Agencijom okončava kao i sa statistikom pokrenutih postupaka u prethodnom periodu. Posebnu pažnju, gospodin Lazović, je posvetio prednostima koje vođenje postupka pred Agencijom ima u odnosu na sudski postupak, za sve strane u sporu.

Primere iz prakse rada Agencije studentima je predstavila Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji. Ona je pokazala kako se, kada postoji dobra volja strana u sporu, i neki od najkomplikovanijih radnih sporova mogu rešiti mirnim putem, bez vođenja dugotrajnog sudskog postupka.

Upoznavanje sa radom Agencije završeno je razgovorom sa studentima, u kome su studenti postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja i dileme o alternativnim vidovima rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.