Informator o radu

Informator o radu

Usklađen sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa.

Na ovoj stranici možete preuzeti informator o radu u elektronskom obliku. Kako bi preuzeli odgovarajući dokument, kliknite na neki od linkova navedenih dole. Molimo vas da obratite pažnju, za otvaranje dokumenata morate imati instaliran(e) Microsoft Word odnosno Adobe PDF Reader u zavisnosti od formata odgovarajućeg dokumenta.

  1. Informator o radu (PDF)
  2. Informator o radu (DOC)