Кontakt

Kontakt informacije

Zgrada nema obezbeđen prilaz za osobe sa invaliditetom. Molimo vas da se obratite portiru u prizemlju zgrade, koji će pozvati nekog od službenika Agencije da dođe do vas.

Radno vreme

07:30 do 15:30

Adresa

Makedonska br 4, 11103 Beograd

Veb administrator

Dragana Andonovska

Telefon: 011 / 3131-417

Elektronska pošta:

dragana.andonovska@ramrrs.gov.rs
Македонска бр 4, 11103 Београд

Pošaljite poruku