Dokumenta

Na ovoj stranici možete preuzeti propise u elektronskom obliku. Kako bi preuzeli odgovarajući propis, kliknite na neki od linkova navedenih dole. Molimo vas da obratite pažnju, za otvaranje propisa morate imati instaliran(e) Microsoft Word odnosno Adobe PDF Reader u zavisnosti od formata odgovarajućeg dokumenta.

Konvencije

 1. MOR 2
 2. MOR 3
 3. MOR 8 Konvencija o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka zbog brodoloma, 1920
 4. MOR 9 Konvencija o nameštenju mornara, 1920
 5. MOR 11 Konvencija o pravima udruživanja i koaliranja poljoprivrednih radnika, 1921
 6. MOR 12
 7. MOR 13 Konvencija o upotrebi olovnog belila u bojadisanju, 1921
 8. MOR 14 Konvencija o nedeljnom odmoru (industrija)
 9. MOR 17 Konvencija o obeštećenju nesrećnih slučajeva pri radu, 1925
 10. MOR 18 Konvencija o obeštećenju zbog oboljenja od profesionalnih bolesti, 1925
 11. MOR 19 Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u pogledu obeštećenja nesrećnih slučajeva pri radu, 1925
 12. MOR 22 Konvencija o ugovoru o najmu mornara, 1926
 13. MOR 23 Konvencija o repatrijaciji mornara pomorske plovidbe
 14. MOR 23
 15. MOR 24 Konvencija o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge, 1927
 16. MOR 25 Konvencija o osiguranja za slučaj bolesti poljoprivrednih radnika, 1927
 17. MOR 27 Konvencija o naznačavanju težine na vellikim koletima koja se prenose ladjom
 18. MOR 29 Konvencija o prinudnom radu, 1930
 19. MOR 32
 20. MOR 45 Konvencija o zapošljavanju žena na podzemnim radovima u rudnicima svih kategorija, 1935
 21. MOR 48 Konvencija o očuvanju prava radnika migranata iz osiguranja za slučaj iznemoglosti, starosti i smrti
 22. MOR 53 Konvencija o stručnoj sposobnosti zapovednika, poslodavaca, starešina i oficira na trgovačkim pomorskim brodovima, 1936
 23. MOR 69 Konvencija koja se odnosi na diplomu sposobnosti brodskih kuvara, 1946
 24. MOR 73 Konvencija o obaveznom lekarskom pregledu pre zaposlenja na određenim pomorskim brodovima, 1946
 25. MOR 74 Konvencija koja se odnosi na svedodžbe o sposobnosti kvalifikovanog mornara, 1946
 26. MOR 80 Konvencija o delimičnoj reviziji konvencija usvojenih od strane Opšte koferencije MOR-a na 28 rvih zasedanja, 1946
 27. MOR 81
 28. MOR 87 Konvencija o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava, 1948
 29. MOR 88 Konvencija o službi za zapošljavanje, 1948
 30. MOR 89 Konvencija o noćnom radu žena u industrijskim preduzećima, 1948
 31. MOR 90 Konvencija o noćnom radu dece u industriji, 1948
 32. MOR 91 Konvencija o plaćenom odmoru pomoraca, 1949
 33. MOR 92 Konvencija o smeštaju posade na pomorskom brodu, 1949
 34. MOR 97 Konvencija o migraciji u cilju zapošljavanja, 1949
 35. MOR 98 Konvencija o pravima radnika na organizovanje i kolektivne pregovore, 1949
 36. MOR 100 Konvencija o jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage, 1951
 37. MOR 102 Konvencija o minimalnoj normi socijalnog obezbeđenja, 1952
 38. MOR 103 Konvencija o zaštiti materinstva, 1952
 39. MOR 105 Konvencija o ukidanju prinudnog rada, 1957
 40. MOR 106 Konvencija o nedeljnom odmoru ( trgovina i biroi), 1957
 41. MOR 111 Konvencija koja se odnosi na diskriminaciju ( zapošljavanje i zanimanje), 1958
 42. MOR 113 Konvencija koja se odnosi na lekarsko uverenje o sposobnosti za rad na pomorskim ribarskim brodovima, 1959
 43. MOR 114 Konvencija koja se odnosi na ugovor o zaposlenju ribara, 1959
 44. MOR 119 Konvencija o zaštiti mašina, 1963
 45. MOR 121 Konvencija o davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti, 1964
 46. MOR 122 Konvencija o politici zapošljavanja, 1964
 47. MOR 126 Konvencija o smeštaju na ribarskim brodovima, 1969
 48. MOR 129 Konvencija o inspekciji rada u poljoprivredi, 1969
 49. MOR 131 Konvencija o utvrdjivanju minimalnih plata, 1970
 50. MOR 132 Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru, 1970
 51. MOR 135 Konvencija o radničkim predstavnicima, 1971
 52. MOR 136 Konvencija o zaštiti od opasnosti trovanja benzolom, 1971
 53. MOR 138 Konvencija o minimalnim godinama za zapošljavanje, 1973
 54. MOR 139 Konvencija o profesionalnom raku, 1974
 55. MOR 140 Konvencija o plaćenom odsustvu za obrazovne svrhe, 1974
 56. MOR 142 Konvencija o profesionalnoj orijentaciji i stručnom osposobljavanju u razvoju ljudskih resursa, 1975
 57. MOR 143 Konvencija o migracijama u uslovima zloupotrebe i unapređenju jednakih mogućnosti i tretmana radnika migranata, 1975
 58. MOR 144 Konvencija o tripartitnim konsultacijama (međunarodni standardi rada), 1976
 59. MOR 148 Konvencija o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj sredini prouzrokovanih zagađenjem vazduha, bukom i vibracijom, 1977
 60. MOR 155 Konvencija o bezbednosti zdravlja na radu, 1981
 61. MOR 156 Konvencija o radnicima sa porodičnim obavezama, 1981
 62. MOR 158 Konvencija o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, 1982
 63. MOR 159 Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida,1983
 64. MOR 161 Konvencija o službama zaštite zdravlja na radu,1985
 65. MOR 162 Konvencija o azbestu, 1986
 66. MOR 167 Konvencija o bezbednosi i zdravlju u gradjevinarstvu
 67. MOR 182 Konvencija o najgorim oblicima dečijeg rada, 1999
 68. MOR 183 Konvencija o zaštiti materinstva, 2000
 69. MOR 187 konvencija o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu

Konkursi

 1. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
 2. Obrazac za prijavu na konkurs
 3. Oglas - Otuđenje motornih vozila u javnoj svojini Republike Srbije
 4. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
 5. Obrazac za prijavu na konkurs
 6. Javni oglas za izbor miritelja i arbitara
 7. Izjava ZUP
 8. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
 9. Obrazac za prijavu na konkurs
 10. Interni konkurs za popunjavanje položaja