Izvršenje budžeta

Izvršenje budžeta

Pregled planiranih i utrošenih sredstava za potrebe Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Na ovoj stranici možete preuzeti izvršenje budžeta u elektronskom obliku. Kako bi preuzeli odgovarajući dokument, kliknite na neki od linkova navedenih dole. Molimo vas da obratite pažnju, za otvaranje dokumenata morate imati instaliran Microsoft Excel.

2024. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar

2023. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar
 3. Izvršenje budžeta – mart
 4. Izvršenje budžeta – april
 5. Izvršenje budžeta – maj
 6. Izvršenje budžeta – jun
 7. Izvršenje budžeta – jul
 8. Izvršenje budžeta – avgust
 9. Izvršenje budžeta – septembar
 10. Izvršenje budžeta – oktobar
 11. Izvršenje budžeta – novebmar
 12. Izvršenje budžeta – decembar

2022. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar
 3. Izvršenje budžeta – mart
 4. Izvršenje budžeta – april
 5. Izvršenje budžeta – maj
 6. Izvršenje budžeta – jun
 7. Izvršenje budžeta – jul
 8. Izvršenje budžeta – avgust
 9. Izvršenje budžeta – septembar
 10. Izvršenje budžeta – oktobar
 11. Izvršenje budžeta – novembar
 12. Izvršenje budžeta – decembar

2021. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar
 3. Izvršenje budžeta – mart
 4. Izvršenje budžeta – april
 5. Izvršenje budžeta – maj
 6. Izvršenje budžeta – jun
 7. Izvršenje budžeta – jul
 8. Izvršenje budžeta – avgust
 9. Izvršenje budžeta – septembar
 10. Izvršenje budžeta – oktobar
 11. Izvršenje budžeta – novembar
 12. Izvršenje budžeta – decembar

2020. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar
 3. Izvršenje budžeta – mart
 4. Izvršenje budžeta – april
 5. Izvršenje budžeta – maj
 6. Izvršenje budžeta – jun
 7. Izvršenje budžeta – jul
 8. Izvršenje budžeta – avgust
 9. Izvršenje budžeta – septembar
 10. Izvršenje budžeta – oktobar
 11. Izvršenje budžeta – novembar
 12. Izvršenje budžeta – decembar

2019. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar
 3. Izvršenje budžeta – mart
 4. Izvršenje budžeta – april
 5. Izvršenje budžeta – maj
 6. Izvršenje budžeta – jun
 7. Izvršenje budžeta – jul
 8. Izvršenje budžeta – avgust
 9. Izvršenje budžeta – septembar
 10. Izvršenje budžeta – oktobar
 11. Izvršenje budžeta – novembar
 12. Izvršenje budžeta – decembar

2018. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar
 3. Izvršenje budžeta – mart
 4. Izvršenje budžeta – april
 5. Izvršenje budžeta – maj
 6. Izvršenje budžeta – jun
 7. Izvršenje budžeta – jul
 8. Izvršenje budžeta – avgust
 9. Izvršenje budžeta – septembar
 10. Izvršenje budžeta – oktobar
 11. Izvršenje budžeta – novembar
 12. Izvršenje budžeta – decembar

2017. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar
 3. Izvršenje budžeta – mart
 4. Izvršenje budžeta – april
 5. Izvršenje budžeta – maj
 6. Izvršenje budžeta – jun
 7. Izvršenje budžeta – jul
 8. Izvršenje budžeta – avgust
 9. Izvršenje budžeta – septembar
 10. Izvršenje budžeta – oktobar
 11. Izvršenje budžeta – novembar
 12. Izvršenje budžeta – decembar

2016. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar
 3. Izvršenje budžeta – mart
 4. Izvršenje budžeta – april
 5. Izvršenje budžeta – maj
 6. Izvršenje budžeta – jun
 7. Izvršenje budžeta – jul
 8. Izvršenje budžeta – avgust
 9. Izvršenje budžeta – septembar
 10. Izvršenje budžeta – oktobar
 11. Izvršenje budžeta – novembar
 12. Izvršenje budžeta – decembar

2015. godina

 1. Izvršenje budžeta – januar
 2. Izvršenje budžeta – februar
 3. Izvršenje budžeta – mart
 4. Izvršenje budžeta – april
 5. Izvršenje budžeta – maj
 6. Izvršenje budžeta – jun
 7. Izvršenje budžeta – jul
 8. Izvršenje budžeta – avgust
 9. Izvršenje budžeta – septembar
 10. Izvršenje budžeta – oktobar
 11. Izvršenje budžeta – novembar
 12. Izvršenje budžeta – decembar

Finansijski plan

 1. Finansijski plan za 2015
 2. Finansijski plan za 2016
 3. Finansijski plan za 2017
 4. Finansijski plan za 2018
 5. Srednjoročni plan Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova od 2022. do 2024. godine
 6. Srednjoročni plan Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova od 2023. do 2025. godine
 7. Godišnji izveštaj o sprovođenju Srednjoročnog plana za 2022. godinu
 8. Srednjoročni plan Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova od 2024. do 2026. godine
 9. Godišnji izveštaj o sprovođenju Srednjoročnog plana za 2023. godinu