Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Aktivnosti povodom rešavanja spora JP „Pošta Srbije“ i Samostalnog sindikata poštanskih radnika

20. 12. 2017.

Povodom trenutne situacije u JP „Pošta Srbije“, odnosno privremenog udaljenja pojedinih zaposlenih sa rada i najavljenih sindikalnih aktivnosti Samostalnog sindikata poštanskih radnika, a u duhu mirnog rešavanja radnog spora, održano je više sastanaka sa ciljem rešavanja spora na socijalno odgovoran način.

Na sastancima je postignuta saglasnost oko načina prevazilaženja navedene situacije. Tim povodom, najavljeno je preduzimanje konkretnih mera u cilju vraćanja zaposlenih na rad, odnosno odustajanja od najavljenih protestnih okupljanja.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je pružila institucionalnu podršku i doprinos rešavanju navedenog radnog spora, kroz razvijanje kulture dijaloga i međusobnog uvažavanja socijalnih partnera.