Aktivnosti

Četvrta regionalna godišnja konferencija mreže agencija

23. 05. 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova prisustvovaće na poziv Međunarodne organizacije rada na Četvrtom godišnjem subregionalnom sastanku mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova koji će se održati u Republici Severnoj Makedoniji, u Skoplju od 28. do 29. maja 2019. godine.

Godišnji sastanak mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova će se održati u formi konferencije za profesionalne miritelje u regionu i upoznavanje sa izveštajima o pojedinačnim sistemima rešavanja sporova u oblasti rada, predstavljanje vodećih principa za efikasno sprečavanje i rešavanje radnih sporova, upoznavanje sa kriterijumima za efikasno i kvalitetno pomirenje i posredovanje u svetlu komparativnih praksi i empirijskih istraživanja, predstavljanje i razmatranje nove reforme u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, upoznavanje sa bazom podataka o subregionalnim slučajevima mirnog rešavanja sporova i etičkim principima rada miritelja i arbitara.

Razmena regionalnih iskustava imaće značaj za dalji razvoj pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova, kako u regionu, tako i u Republici Srbiji. Ovaj skup će kroz zajedničku praksu doprineti i podizanju stručnih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.