Aktivnosti

Delegacija Republike Severne Makedonije u poseti Agenciji

07. 11. 2023.

U poseti Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova u periodu od 8. do 10. novembra boravila je delegacija iz Republike Severne Makedonije. Cilj posete je bio upoznavanje sa sistemom rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji i primena dobrih praksi iz rada naše Agencije u okviru reforme radnog zakonodavstva u oblasti alternativnog rešavanja radnih sporova koji je u toku u ovoj državi. Petočlanu delegaciju su činili predstavnici iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja, predstavnici medijatora i Međunarodne organizacije rada, Maja Papatolevska, Radmila Loškovska, Nataša Mečkaroska Simjanoska, Ilija Manasiev i Emil Krstanovski.

Sa radom Agencije, pravnim okvirom mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji i dobrim praksama u radu goste je upoznao direktor Ivica Lazović, o posebnim programima obuka miritelja i arbitara i naknadama troškova i nagradama za rad miritelja i arbitara je govorila Dragana Andonovska, rukovodilac Grupe za pravne poslove. Sa procesom digitalizacije u Agenciji i upotrebom modernih informatičkih programa goste je upoznala Jelena Golubović, savetnik u Agenciji, a o inovativnim uslugama i podizanju vidljivosti mehanizama alternativnog rešavanja sporova govorio je Miloš Prokić, savetnik u Agenciji. Sa konkretnim slučajevima i praksom, gosti su imali prilike da direktno pričaju sa miriteljima i arbitrima Agencije.

Agencija je veoma ponosna što postoji veliko interesovanje za našu praksu i model rada i što je Republika Severna Makedonija peta država regiona koja se interesuje za naš model mirnog rešavanja radnih sporova i razmatra mogućnosti za implenentaciju u svoj pravni sistem. U ovoj državi je u toku rad na novom Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova, a iskustva sa ove studijske posete poslužiće u predlaganju budućih rešenja.