Aktivnosti

Dobra saradnja sa socijalnim partnerima

29. 12. 2013.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova od osnivanja do sada u upravnom postupku rešila 12.316 predloga. Prema našoj statistici, do 1. oktobra 2013. godine podneto je 196 predloga za mirno rešavanje radnog spora. U 49 slučajeva arbitar je doneo rešenje. Među radnim sporovima meritorne odluke su donete u 4.204 predloga, 81 kolektivni spor rešen je pred Agencijom – kaže Dejan Kostić, direktor te institucije osnovane Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova iz 2004, koji je izmenjen 2009. godine. ( Z. Vuković, list "Danas").