Aktivnosti

Drugi interaktivni seminar

12. 03. 2015.

Drugi interaktivni seminar miritelja i arbitara, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održaće se 20.marta 2015. godine, sa početkom u 10 sati, u Beogradu u Palati Srbija, svečana sala 233. na drugom spratu zapadnog krila zgrade.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključni uslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, održaće se prezentacija novog sajta www.ramrrs.gov.rs. U nastavku održaće se četiri predavanja a predavači će biti: prof. Dr Živko Kulić, miritelj i arbitar koji će održati predavanje na temu „Analiza stanja u oblasti kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji“, prof. Dr Zoran Radulović, miritelj i arbitar, predavanje na temu „Značaj rešavanja štrajkova uz učešće miritelja RAMRRS“, Aleksandra Janković, klinički psiholog, predavanje na temu „Psihološki aspekti mobinga“ i Vera Kondić, dipl. psiholog i specijalista medijacije, miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova predavanje na temu “Iskustva primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu“.Nakon toga, predviđena je diskusija, sa ciljem daljeg unapređenja rada i usaglašavanja prakse.