Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Drugi interaktivni seminar u 2017. godini

25. 09. 2017.

Drugi interaktivni seminar za miritelje i arbitre Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u 2017. godini, u okviru Posebnog programa usavršavanja miritelja i arbitra, održan je 22. septembra 2017. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu u Palati „Srbija“.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorio je Drugi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i najavio da će Vlada Republike Srbije u narednom periodu dati veći značaj radu Agencije, kako bi svi zaposleni i poslodavci u zemlji mogli da se upoznaju sa rezultatima rada njenih miritelja i arbitra.Posle uvodnog izlaganja direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, miriteljima i arbitrima se obratio direktor Međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu Markus Pilgrim koji je ocenio je da je Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova dobar uzor agencijama u regionu i podsetio da ona svojim radom smanjuje troškove zbog radnih sporova, ali isto tako obezbeđuje i socijalnu koheziju i mir.Nakon otvaranja obuke, miritelji i arbitri su imali priliku da se upoznaju sa sudskom praksom u oblasti kolektivnih radnih sporova o čemu je govorila Lidija Đukić sudija Vrhovnog kasacionog suda, kao i o aktuelnom stanju i pretpostavkama za dalji socijalni dijalog u Srbiji o čemu je govorila doc. dr Snežana Lakićević sa Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu. Ovaj seminar je završen studijom slučaja o mirnom rešavanju kolektivnih radnih sporova koje je izneo prof. dr Živko Kulić, miritelj i arbitar i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta „Džon Nezbit“.