Aktivnosti

Drugi interaktivni seminar u 2018. godini

19. 10. 2018.

Drugi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2018. godini na temu „Izmene zakona i radni sporovi u praksi“ održan je 19. oktobra 2018. godine u Beogradu u Palati „Srbija“.

Predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održala je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Lidija Đukić. Tema drugog panela je bila posvećena mirnom rešavanju radnih sporova u Republici Srpskoj o kojoj je govorio dr Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske. Poslednji panel Drugog interaktivnog seminara miritelja i arbitara je bio posvećen novinama u izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova o kojima je govorila Dragana Andonovska i posredovanju kod zlostavljanja na radu o kome je govorila Olga Vučković Kićanović. U okviru poslednjeg panela učesnici su imali prilike da se upoznaju sa primerima iz prakse arbitara i miritelja Miluna Petkovića i Nataše Arsić Jelić.

Posebnu važnost ovih seminara predstavlja činjenica da se ujednačavanjem prakse smanjuje neizvesnost građana u epilog pokrenutih postupaka mirnog rešavanja radnih sporova pred Agencijom.