Aktivnosti

Implementacija CAF modela upravljanja kvalitetom

02. 03. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova uvodi upravljanje kvalitetom u svoj rad, putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Osnovni cilj za uvođenje upravljanja kvalitetom jeste težnja ka kontinuiranom povećanju efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti radnih procesa, stalnog praćenja, ocenjivanja i unapređenja kvaliteta usluga, upravljanja i dinamike rada Agencije.

Uvođenje upravljanja kvalitetom ima za cilj unapređenje rada Agencije i postizanje izvrsnosti u svim procesima, a posebno u unapređenju usluga za građane, jer pomaže da se poveća kvalitet usluga za korisnike i samim tim njihovo zadovoljstvo.

Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 28. januara 2022. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i direktor Agencije dr Ivica Lazović. Na osnovu ovog sporazuma, u procesu implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom, Agenciji će stručnu i tehničku podršku pružiti Tim za podršku MDULS i konsultanti EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“.

Vremenski okvir implementacije Zajedničkog okvira procene (CAF) je od februara do avgusta 2022. godine i planirano je da se realizuje u šest faza.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se kroz implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje ovog modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.

Više o CAF možete pronaći na sledećem linku https://caf.mduls.gov.rs/