Aktivnosti

Interaktivno popunjavanje obrazaca bez dolaska u Agenciju

30. 11. 2010.

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova svoje usluge je učinila dostupnim i u formi elektronskih obrazaca, tako da je moguće interaktivno popunjavanje obrazaca bez dolaska u Agenciju, putem E PORTALA državne uprave www.euprava.gov.rs.Ceo postupak podnošenja predloga Agenciji, kojim pokrećete postupak, sada je pojednostavljen i ubrzan.Sa svog računara možete pokrenuti postupak mirnog rešavanja kolektivnog ili individualnog radnog spora, brzo i sigurno.