Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Izabrani miritelji i arbitri

27. 11. 2017.

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara, za koji je rok za podnošenje prijava istekao 7. novembra 2017. godine, pristiglo je ukupno 68 blagovremenih prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere miritelje i arbitre.Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:Sledeći kandidati za miritelje:

 1. Emila Spasojević
 2. Radmila Simović
 3. Nada Crnja
 4. Vera Kondić
 5. Slađana Gligorić
 6. Jesenka Čvoro
 7. Bojan Urdarević
 8. Aleksandra Branković
 9. Mirjana Tubin Simić
Sledeći kandidati za miritelje i arbitre:
 1. Predrag Petrović
 2. Jelena Gluščević
 3. Senad Jašarević
 4. Radovan Bezbradica
 5. Milica Radivojević
 6. Vladimir Matić
 7. Dragana Miletić
 8. Miljko Valjarević
 9. Verica Hrnčjar
 10. Danka Jaćimović
 11. Maja Krivokapić
 12. Dejana Spasojević Ivančić
 13. Milun Petković
 14. Ljiljana Tomić Kodžić
 15. Milan Krstić
 16. Jasmina Čuturilo
 17. Miloš Stanojčić
 18. Jasna Vesić
 19. Zoran Radulović
 20. Vesna Stojanović
 21. Denis Murić
 22. Jelena Stojilković
 23. Jasna Lazović
 24. Danijela Koštan Kovačević
 25. Katarina Nikolić
 26. Jasmina Tomković Smiljanić
 27. Slađana Petrović
 28. Zorica Radović
 29. Nataša Zavođa
 30. Jovica Rašeta
 31. Igor Kokanović
 32. Slađana Andrić
 33. Snežana Božić
 34. Goran Obradović
Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i poslatoj prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara.Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.