Aktivnosti

Javni konkurs za izbor miritelja i arbitara

01. 10. 2013.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na osnovu člana 39. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ( „Sl. glasnik RS“, br. 125/04, 104/09), oglašava JAVNI KONKURS za izbor miritelja i arbitara na period od 4 godine, počev od dana donošenja Odluke o izboru.