Aktivnosti

Kolektivni radni spor u JKP „Novosadska toplana“ rešen zajedničkom preporukom

20. 10. 2021.

U JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu vođen je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje. Ovaj postupak je pokrenut na inicijativu UGS „Nezavisnost“ JKP „Novosadska toplana“.

Za postupajuću miriteljku je određena dr Jelena Gluščević, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajuća miriteljka. U postupku su održane tri rasprave nakon čega je usaglašena zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

Strane u sporu su uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisale zajedničku preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a koja je jednoglasno usvojena od strane Odbora za mirenje.

Poslodavac i zaposleni u JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu su još jednom u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja.