Aktivnosti

Međunarodni centar za obuku iz Torina održao dva treninga za miritelje i arbitre

08. 10. 2021.

U okviru konferencije Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova održana su dva specijalizovana jednodnevna treninga „Veštine za rešavanje radnih sporova“ 7. i 8. oktobra 2021. godine.

Treninge su realizovali treneri Međunarodnog centra Međunarodne organizacije rada za obuku iz Torina, Silvan Bafi i Piter Harvud. Silvan Bafi je edukator u Međunarodnom centru za obuku MOR –a, dok je Piter Harvud bio dugogodišnji glavni miritelj britanske Službe za savetovanje, mirenje i arbiražu (acas.ogr.uk). Pitrer Harvud je podelio svoje dugogodišnje iskustvo sa miriteljima i arbitrima kroz razgovor o stvaranju odnosa i empatije, identifikaciju prepreka, institucionalnih prepreka i razmenu praksi. Segment obuke je bio posvećen i radu sa predrasudama i pretpostavkama, kao i ulozi institucija u radu sa stranama i miriteljima na delotvoran način u rešavanju sporova.

Obuka je bila interaktivna uz grupne vežbe i razgovor sa puno otvorenih pitanja i imaće svoj nastavak za sve miritelje i arbitre Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova naredne godine.