Aktivnosti

Mirno rešavanje radnih sporova u JPKP "Lazarevac"

21. 04. 2023.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, zajedničkim Predlogom za mirno rešavanje radnog spora, a povodom isplate minimalne zarade, obratili su se zaposleni i rukovodstvo JPKP "Lazarevac". Ovom zajedničkom odlukom zaposleni i rukovodstvo postupili su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da u cilju smanjenja troškova postupaka, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju mirnim putem.

Pred Agencijom je do sada, zajediničkim Predlogom za pokretanje postupka, pokrenuto 460 individualnih postupaka, od kojih je 250 već okončano, uz najavu predstavnika zaposlenih i poslodavca da ovaj broj nije konačan i da se u narednom periodu očekuju novi Predlozi.

Ovo je još jedan primer dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način izbeći će se nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni će u roku od 30 dana doći do arbitražnih rešenja koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.