Aktivnosti

Mirno rešeni individualni radni sporovi u Javnom komunalnom preduzeću „Ivanjica“

16. 08. 2019.

U Javnom komunalnom preduzeću „Ivanjica“ uspešno je okončano 162 individualna radna spora pokrenuta zbog neisplate naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora. Poslovodstvo i zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću „Ivanjica“ su dali dobar primer socijalno odgovornog poslovanja da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način su izbegnuti nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni su u kratkom roku od 30 dana došli do arbitražnih rešenja, koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.