Aktivnosti

Mirno rešeni individualni radni sporovi u Javnom stambenom preduzeću Kragujevac

16. 11. 2018.

U Javnom stambenom preduzeću Kragujevac je uspešno okončano 269 individualnih radnih sporova pokrenutih zbog neisplate naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Poslovodstvo i zaposleni u Javnom stambenom preduzeću Kragujevac su dali pravi primer socijalno odgovornog poslovanja  i dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način su izbegnuti  nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni su u roku od 30 dana došli do arbitražnih rešenja, koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

Poslovodstvo i zaposleni su postupili u skladu sa Preporukom Vlade Republike Srbije date Zaključkom 05 broj 116-8060/2015 ("Službeni glasnik RS", broj 67) i svoj radni spor povodom naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora za prethodni period rešili mirnim putem pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.