Aktivnosti

MOR održao obuku miritelja i arbitara

15. 05. 2010.

Srpski stručnjaci po evropskim standardima

Komisija Socijalno-ekonomskog saveta odabrala je 37 miritelja i 31 arbitra, stručnjaka iz oblasti radnog prava, koji su u periodu od 11. do 14. maja pohađali obuku veštine mirenja, medijacije i arbitraže. Predavači su, po drugi put bili iskusni medijatori iz Irske, koji su svoju stručnost i uspešnost u prenošenju znanja i iskustva pokazali i u obuci novoizabranih miritelja i arbitara, takođe u organizaciji MOR.

Predavanja su se sastojala iz teoretskog dela, prilagođenog pravnom i faktičkom stanju u Srbiji, praktičnih vežbi (case study simulacije i kreativne radionice), i evaluacije, u kojoj su razmenjena iskustva agencija u Evropi i naše.

Ocena irskih predavača je da je Agencija od osnivanja do danas uspela da afirmiše mirno – vansudsko rešavanje radnih sporova, kao najefikasniji i najjeftiniji način harmonizacije odnosa socijalnih partnera.

Zaključak skupa je da je ovakav način obuke dobar preduslov za kvalitetan rad.