Aktivnosti

Nakon radno-konsultativnog sastanka u Banja Luci unapređena regionalna razmena prakse

06. 07. 2023.

Na poziv JU „Agencija za mirno rješavanje radnih sporova“ Republike Srpske, u Banja Luci je 06. jula 2023. godine održan regionalni radno-konsultativni sastanak, na kome su pored delegacije naše Agencije prisustvovali predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, kao i predstavnici Međunarodne organizacije rada za Bosnu i Hercegovinu.

Rezultat sastanka je razmena aktuelnih praksi i iskustava, na osnovu Memoranduma o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primne metoda za mirno rešavanje radnih sporova („Sl. glasnik RS“ – Međunarodni ugovori, br. 13/19), koji je potpisan između navedenih agencija za rešavanje radnih sporova.

Poseta JU „Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova“ i upoznavanje sa aktuelnom praksom rešavanja sporova u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori kao i predstavljanje aktuelne prakse u oblasti rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji, bilo je od značaja za sve učesnike imajući u vidu slične praktične probleme i pitanja sa kojima se suočavaju u praksi. Na sastanku je usaglašeno i više zaključaka u cilju opšteg unapređenja alternativnog rešavanja sporova i unapređenja kvaliteta celokupnog poslovanja ovih institucija.