Aktivnosti

Nov pristup rešavanju sporova povodom zlostavljanja na radu

09. 05. 2013.

Dva spora povodom zlostavljanja na radu, u Kliničkom centru Srbije, rešena su arbitražnim rešenjima (pravosnažnim i izvršnim, shodno članu 36. ZMRRS), zasnovnim na SPORAZUMU svih učesnika u postupku – podnosioca predloga za zaštitu od zlostavljanja, lica koje se tereti za zlostavljanje i poslodavca.

Arbitražno rešenje, koje predstavlja slobodno izraženu volju svih strana, trajno i konačno harmonizuje odnose i predstavlja primer dobre prakse. Opširnije u PRIMERIMA DOBRE PRAKSE.