Aktivnosti

Obeleženo deset godina rada Agencije i održana obuka o kolektivnom pregovaranju

07. 12. 2015.

Beograd 1. decembar. 2015. godine. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je u Klubu poslanika u Beogradu obeležila prvih deset godina rada. Obeležavanju ovog jubileja prisustvovao je veliki broj zvanica, predstavnika sindikata, poslodavaca, privrede, državne uprave i medija. U okviru obeležavanja ovog jubileja održana je i dvodnevna obuka na temu kolektivnog pregovaranja u organizaciji i uz podršku Međunarodne organizacije rada.Direktor agencije Mile Radivojević rekao je na otvaranju da je uvođenjem instituta mirnog rešavanja radnih sporova u nacionalno zakonodavstvo opšta slika socijalne zaštite promenjena na bolje, a da su odnosi između poslodavca i zaposlenih poboljšani i hramonizovani. On je dodao da se institut mirnog rešavanja radnih sporova afirmisao kao alternativa sudskim sporovima, da je sudstvo rasterećeno i da je to dobar put, da mnogi poslodavci i zaposleni to shvataju, ali ne svi. Uz podršku Vlade i Ministarstva rada, svih socijalnih partnera i Međunarodne organzacije rada, Agencija će u narednom periodu biti prepoznata kao vodeća institucija harmonizacije radnih odnosa, čuvar socijalnog mira i prava na dostojanstven rad.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da je rad Agencije veoma važan način uspostavljanja socijalnog dijaloga.„U periodu pljačkaških privatizacija koje su tresle ovu zemlju čitavih 12 godina došlo je do stvaranja ogromnih socijalnih razlika, do gubljenja odnosa između radnika i poslodavca i kršenja načela elementarne pravde, a Agencija je jedan od načina da ponovo uspostavimo socijalni dijalog″, rekao je Vulin. Navodeći da je najveći broj, osim rešavanja sporova koji proizlaze iz štrajka i iz prekida rada, dolazi i iz važne oblasti mobinga, Vulin je istakao da je agencija u tim slučajevima uspešnija nego sudovi.“ Prema njegovim rečima, to je način da se izbegnu sudski troškovi, da budemo racionalniji i imamo bolji odnos prema ljudima u procesu proizvodnje.Direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu Antonio Graciozi je rekao da je u planu da ta organizacija sa Evropskom unijom potpiše sporazum koji će omogućiti bolje povezivanje i saradnju zemalja Zapadnog Balkana sa članicama EU u oblasti rada. Jedan od prioriteta tog programa će biti mirno rešenje radnih sporova, naglasio je Graciozi.Nakon obeležavanja jubileja eksperti Međunarodne organizacije rada Kristina Miheš i Karlos Karion-Krespo, održali su za miritelje i arbitre dvodnevnu obuku na temu kolektivnog pregovaranja.