Aktivnosti

Objavljen imenik miritelja i arbitara

13. 12. 2013.

U „Službenom glasniku RS“ br.110/2013. godine, objavljen je Imenik miritelja i arbitara, pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova u narednom četvorogodišnjem mandatu. Imenik se nalazi u rubrici arbitri i miritelji na sajtu Agencije.