Aktivnosti

Obuka o kolektivnom pregovaranju

19. 11. 2015.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, dana 01. decembra 2015. godine u 09,00 časova u Klubu poslanika, Tolstojeva br.2 u Beogradu, organizuje obuku na temu Kolektivno pregovaranje, u okviru koje će se obeležiti i prvih deset godina rada Agencije.Obuku će otvoriti Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Antonio Graciozi, direktor Kancelarije međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu, Borislav Radić i Zdenka Burzan, direktori Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske i Crne Gore.Obuka će biti fokusirana na teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir za mirno rešavanje radnih sporova u Srbiji, odnos između pregovaranja i mirenja, principe kolektivnog pregovaranja po standardima MOR-a, troškove i koristi od različitih stilova pregovaranja.Ispred Međunarodne organizacije rada obuci će prisustvovati i Kristina Miheš, viši specijalista Međunarodne organizacije rada za socijalni dijalog, Karlos Karion-Krespo, ekspert Međunarodne organizacije rada i gospodin Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbiji.