Aktivnosti

Obustavljen štrajk u JKP Stan – Novi Sad

25. 05. 2015.

Reprezentativni sindikati JKP Stan iz Novog Sada, Sindikat zaposlenih u komunalno-stanbenoj delatnosti, „Nezavisnost“ i „Solidarnost“, doneli su danas jednostranu odluku o prekidu štrajka i ostvarenju svojih prava putem suda.Reprezentativni sindikati JKP Stan iz Novog Sada doneli su 19. maja odluku o stupanju u štrajk do ispunjenja štrajkačkih zahteva, koji podrazumevaju isplatu tri neto zarade.Po dobijanju saznanja o štrajku, u skladu sa čl. 18 Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova pokrenula je postupak mirnog rešavnja kolektivnog radnog spora. Formiran je Odbor za mirenje koji su činili predstavnici poslodavca JKP Stan i osnivača, Grada Novog Sada, kao i reprezentativnih sindikata – Sindikata zaposlenih u komunalno-stanbenoj delatnosti, Sindikata „Nezavisnost” i Sindikata „Solidarnost“. Tokom prethodnih dana održane su dve rasprave u prisustvu svih članova odbora.Pre formalnog okončanja postupka mirenja i donošenja Preporuke o rešenju spora, reprezentativni sindikati danas su doneli jednostranu odluku o prekidu štrajka i ostvarenju prava putem suda.„Postupak mirenja pred Agencijom, koji je vodila miritelj Dejana Spasojević Ivančić, bio je u najboljem interesu, ne samo strana u sporu, nego i svih građana Grada Novog Sada, jer je Preporukom sagledan problem i predviđeno kompromisno rešenje koje bi bilo u interesu svih strana“, rekao je direktor Agencije Mile Radivojević i dodao da će Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova nastaviti da promoviše značaj mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, čak i u situacijama višegodišnjih sporova i nagomilanih i naizgled nerešivih problema.