Aktivnosti

Održan drugi interaktivni seminar

28. 03. 2015.

Drugi interaktivni seminar Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Agencije, održan je 20 marta 2015. godine u Palati Srbija u Beogradu.Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja i edukacije miritelja i arbitara, i usaglašavanju arbitražne prakse, kao ključnog uslova za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga, kroz postupak mirnog rešavanja radnih sporova.U uvodnom delu seminara, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, otvarajući seminar, informisao je prisutne o toku realizacije Strategije i ostvarenih ciljeva, u skladu sa Planom rada. Posebano se osvrnuo na modernizaciju rada Agencije, transparentnost u radu, kao i na postignute rezultate rada u prvom kvartalu 2015. godine. Istakao je podatak o porastu broja kolektivnih predmeta i njihovom uspešnom rešavanju, dok je u individualnim sporovima naglasio prisutnost stalnog rasta broja predmeta iz oblasti zaštite dostojanstva rada. Na kraju, potencirao je značaju daljeg rada ka ostvarenju postavljene misije i vizije Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.Pre edukativnog dela seminara, arbitrima i miriteljima prezentovan je novi sajt Agencije, koji je ostao na staroj adresi www.ramrrs.gov.rs. Prednost novog sajta je u interaktivnom pristupu prema korisnicima i potpunoj transparentnosti u radu agencije, sa naglaskom na toku svih postupaka koji se vode pred agencijom.U edukativnom delu seminara, kao njegov centralni deo, arbitrima i miriteljima su predočena nova teoretska znanja i praktične veštine kroz primere iz prakse, u četiri predavanja.Miritelj i arbitar prof. dr Živko Kulić održao je predavanje na temu „Analiza stanja u oblasti kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji“, miritelj i arbitar prof. dr Zoran Radulović, na temu „Značaj rešavanja štrajkova uz učešće miritelja RAMRRS“, Aleksandra Janković, klinički psiholog Kliničkog centra Srbije, na temu „Psihološki aspekti mobinga“ i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dipl. psiholog i specijalista medijacije Vera Kondić na temu “Iskustva primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu“., Oni su svojim predavanjima doprineli unapređenju rada i efikasnosti arbitara i miritelja, kao i njihovom unapređenju znanja i veština neophodnih za uspešan rad.Ova predavanja su bila uvod u diskusiju, u kojoj su razmenjena mišljenja i iskustva, i kojom je okončan rad na Drugom Interaktivnom Seminaru.