Aktivnosti

Održan skup u cilju upoznavanja sindikalnih predstavnika sa prednostima mirnog rešavanja radnih sporova

18. 11. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na skupu pod nazivom „Upoznavanje sindikalnih predstavnika sa prednostima mirnog rešavanja radnih sporova“, koji je održan 18. novembra 2022. godine, predstavila je svoj rad sindikalnim predstavnicima svih većih sindikata sa kojima Agencija sarađuje.

Skup je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji se zahvalio prisutnima što prepoznaju Agenciju kao instituciju kojoj se mogu obratiti kako bi ostvarili svoja prava, uz nadu daće se ovi odnosi intenzivirati i daće u budućnosti još veći broj radnih sporova biti pokretan pred Agencijom umesto pred sudovima. On je ukazao na značaj informisanosti sindikalnih predstavnika o uslugama koje Agencija pruža i tom prilikom istakao da skupove ovog tipa treba održavati na godišnjem nivou.

O istorijatu Agencije, njenim nadležnostima i dosadašnjim rezultatima rada prisutne je upoznala Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji. Istaknuti miritelji i arbitri Agencije, prof. dr Živko Kulić i Dejana Spasojević Ivančić, govorili su o primerima iz prakse mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova ističući prednosti ovog instituta i naglašavajući barijere sa kojima se suočavaju u radu.

Tokom skupa, istaknutim predstavnicima sindikalnih organizacija koji su doprineli afirmaciji Agencije kao institucije pred kojom se na brz i efikasan način rešavaju radni sporovi, uručene su Zahvalnice. Zahvalnice su uručene Radetu Ercegu, Violeti Gojković, Predragu Đuriću, Dragomiru Miloševiću i Radici Ilić.

Na kraju skupa učesnici su bili u prilici da postave pitanja i učestvuju u diskusiji.