Aktivnosti

Održan treći interaktivni seminar

28. 09. 2015.

Treći interaktivni seminar miritelja i arbitara, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je 2. oktobra 2015. godine u Palati Srbija u Beogradu.Kao i na prethodna dva seminara, osnovni cilj održavanja je kontinuirani rad na profesionalnom razvoju miritelja i arbitara i razmena praktičnog iskustava radi usaglašavanja arbitražne prakse. Takođe, seminar je bio prilika i za upoznavanje miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sa novim informacionim sistemom i softverskom veb aplikacijom za podršku u njihovom radu.U uvodnom delu seminara, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, informisao je prisutne o toku realizacije Strategije i ostvarenih ciljeva, definisanim Planom rada. Posebno se osvrnuo na modernizaciju rada Agencije uvođenjem novog softvera koji će znatno olakšati rad svih zaposlenih, kako u Agenciji, tako i u radu miritelja i arbitara.U radnom delu seminara, u četiri predavanja, arbitrima i miriteljima su predočena nova teoretska znanja i praktične veštine kroz primere iz prakse.Nacionalni koordinator pregovaračkih timova MUP RS Tatjana Kljun održala je prezentaciju na temu „Osnovne smernice za pregovaranje u kriznim situacijama“. U nastavku seminara doc. dr Bojan Urdarević, miritelj Agencije, održao je predavanje na temu „Praktični aspekti mirenja u radnim sporovima u Republici Srbiji“.Drugi deo seminara bio je posvećen upoznavanju miritelja i arbitara sa informacionim sistemom i novom softverskom veb aplikacijom, kroz predavanja na temu: „Upravljanje dokumentacijom u elektronskoj formi“ i „Integrisano softversko rešenje za podršku u radu miritelja i arbitara“. Predavanja su održali eksperti za informacione tehnologije Jovan Gruber, Aleksandar Makaj, Milan Todorović i Borisav Živković.Po završetku seminara prisutnim miriteljima i arbitrima dodeljeni su sertifikati o završenoj obuci za rad u softverskoj aplikaciji „Arhileus“.