Aktivnosti

Održana međunarodna konferencija „Rešavanje radnih sporova u Evropi“ u Atini

05. 04. 2024.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad i postignuća na prvoj međunarodnoj konferecniji evropskih institucija za mirno rešavanje radnih sporova pod nazivom „Rešavanje radnih sporova u Evropi“ koja je održana 05. aprila 2024. godine u Atini. Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom predsednice Republike Grčke Katerine Sakelaropulu a od strane Organizacije za medijaciju i arbitražu Grčke (O.ME.D) i Pravnog fakulteta Univerziteta u Atini (NKUA) u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Skup je otvorio pomoćnik ministra za rad Republike Grčke gospodin Vasilis Spanakis koji je poželeo dobrodošlicu učesnicima uz nadu da će skupovi poput ovog unaprediti praksu mirnog rešavanja radnih sporova u čitavoj Evropi. Pored predstavnika Agencije i domaćina iz Grčke, konferenciji su prisustvovale i delegacije institucija koje se bave mirnim rešavanjem radnih sporova iz Belgije, Bugarske, Irske, Portugala, Španije, Švedske, Ukrajne i Velike Britanije, rukovodstvo vodećih sindikata i udruženja poslodavaca Grčke kao i predstavnici naučne zajednice.

U svom obraćanju direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dr Ivica Lazović, predstavio je dosadašnji rad i postignuća naše Agencije. On se osvrnuo na zakonski okvir u kome Agencija radi i nadležnosti koje ima. Takođe, gospodin Lazović je učesnike upoznao sa načinom izbora miritelja i arbitara i ulogom socijalnih partnera u tome. Predstavio je tok postupka pred Agencijom uz napomenu da se sporovi rešavaju brzo, efinasno i besplatno za sve strane u sporu. Na kraju, zaključio je da su ovakve konferencije dragocene za razmenu dobre prakse i iskustava i da imaju ogroman značaj za unapređenje instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Na konferenciji je pokrenuta i inicijativa za formiranje evropske mreže institucija za mirno rešavanje radnih sporova čiji bi član postala i Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Ova mreža omogućila bi kontinuiranu saradnju institucija članica uz održavanje stručnih skupova na godišnjem nivou.