Aktivnosti

Održana obuka miritelja i arbitara Republike Srpske

06. 07. 2010.

Na predlog međunarodne organizacije rada (ILO), a kao najuspešnija agencija u regionu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je  6. i 7. jula 2010. godine obuku za miritelje i arbitare Republike Srpske. Obuku je izvršila tročlana delegacija iz Republike Srbije, i to u sastavu:-Dejan Kostić dir. agencije;-Vladimir J. Perić zam. dir. agencije;– dr. Zoran Radulović miritelj-arbitar;Na kraju obuke učesnicima su dodeljene diplome.