Aktivnosti

Održana radionica u Novom Pazaru

31. 05. 2022.

U okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je 31. maja radionicu u Novom Pazaru. Ovo je četvrta u nizu ovogodišnja radionica koja se realizuje kroz projekat koji je finansiran od strane Međunarodnog centra „Olof Palme“, a sprovodi ga Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) u partnerstvu sa UGS “Nazavisnost”, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Učesnike radionice je u ime lokalne samouprave pozdravio Fevzija Murić član gradskog veća, a kao i na predhodnim radionicama učesnicima su se obratili predstavnica IRS Milena Šošić, direktor Agencije Ivica Lazović i socijalni partneri. I u Novom Pazaru je prikazan onlajn Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova. Predstavnici sindikata i poslodavaca su i u Novom Pazaru učestvovali u simulacijama mirenja i arbitraže, koje su vodili iskusni miritelji i arbitri prof. dr Živko Kulić i Danijela Koštan Kovačević. Poseban doprinos radionici su dali lokalni miritelji i arbitri Denis Murić i Emil Turković.