Aktivnosti

Održana radionica u Pančevu

15. 04. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 15. aprila održala u Pančevu prvu u nizu radionica posvećenih povećanju vidljivosti i dostupnosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirnog rešavanja radnih sporova održao je direktor Agencije dr Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima održali su miritelji i arbitri Agencije prof. dr Živko Kulić i Danijela Koštan Kovačević. Na radionici su učestvovali predstavnici socijalnih partnera, Stefan Todić iz UGS „Nezavisnost“, Aleksandar Marković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Jelena Jevtović ispred Unije poslodavaca Srbije i Milena Šošić kao predstavnik Inicijative za razvoj i saradnju.

Prisutni su imali priliku da premijerno pogledaju Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova i da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Radionica je deo projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji je finansiran od strane Međunarodnog centra „Olof Palme“, a koji sprovodi Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) u partnerstvu sa UGS “Nazavisnost”, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.