Aktivnosti

Održana radionica u Subotici

08. 11. 2018.

U Subotici je 7. novembra održana treća u nizu radionica na temu: "Mirno rešavanje radnih sporova u praksi", sa ciljem da promoviše značaj izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i da se predstavi institut mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova.

Radionica je deo projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije.

Prezentaciju rada Agencije i instituta mirenja i arbitraže održao je zamenik direktora Agencije Ivica Lazović, a simulaciju postupka prisutnim predstavnicima sindikata i poslodavcima su održali miritelji i arbitri Agencije Dejana Spasojević Ivančić i Kristina Blažić. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa prednostima korišćenja ovog instituta i praksom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.