Aktivnosti

Održana radionica u Vranju

27. 05. 2022.

Dana 27. maja 2022. godine u Vranju je održana izuzetno uspešna treća radionica u okviru projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova radionice na kojima upoznaje javnost i socijalne partnere sa svojim nadležnostima i radom, uz simulaciju postupaka, sprovodi sa UG Inicijativom za razvoj i saradnju (IRS) i u partnerstvu sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, UGS “Nazavisnost” i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Međunarodnog centra „Olof Palme“.

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata u Vranju, sa dosadašnjim radom Agencije i rezultatima prisutne je upoznao dr Ivica Lazović, direktor Agencije. Prisutnima je prikazan onlajn Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova putem koga su mogli da se upoznaju sa prednostima pokretanja postupka pred Agencijom. U nastavku radionice učesnici su bili u prilici da kroz simulacije mirenja i arbitraže, koje su vodili iskusni miritelji i arbitri, sagledaju sve faze postupka mirnog rešavanja radnog spora pred Agencijom.

Na radionici su učestvovali članovi i predstavnici socijalnih partnera, UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije, kao i predstavnici Inicijative za razvoj i saradnju i Međunarodnog centra „Olof Palme“.